KẾT QUẢ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 5 NĂM 2023

https://drive.google.com/file/d/1_3z4hzoyiqZoIWv7-YLCqMAKSUUNnH1b/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1t4X51TG5bl-aqLT3thT_yBJqe3bskdZR/view?usp=share_link

Xem thêm

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 8 NĂM 2023

Kết quả thi tốt nghiệp tháng 8 năm 2023