KẾT QUẢ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 5 NĂM 2023

https://drive.google.com/file/d/1_3z4hzoyiqZoIWv7-YLCqMAKSUUNnH1b/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1t4X51TG5bl-aqLT3thT_yBJqe3bskdZR/view?usp=share_link

Xem thêm

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2024

Phòng đào tạo xin thông báo : Danh sách các sinh viên đủ điều kiện …