KẾT QUẢ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 5 NĂM 2023

https://drive.google.com/file/d/1_3z4hzoyiqZoIWv7-YLCqMAKSUUNnH1b/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1t4X51TG5bl-aqLT3thT_yBJqe3bskdZR/view?usp=share_link

Xem thêm

Thông báo mời tham gia in ấn băng rol phục vụ Tuyển sinh 2023

 Tải biểu mẫu tại đây