Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV Cao đẳng và Trung cấp năm 2023

Xem chi tiết kế hoạch tại đây!

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA 21.1 VÀ THI LẠI LẦN 2 CÁC KHÓA

Phòng đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các lớp trình …