Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV Cao đẳng và Trung cấp năm 2023

Xem chi tiết kế hoạch tại đây!

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các lớp trình độ Cao đẳng 20.1, trình độ Trung cấp Khóa 21.3 và thi lần 2 các Khóa

Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 20.1&21.3