Danh sách sinh viên theo Phòng – Kỳ thi tốt nghiệp tháng 12/2022

Những lưu ý với sinh viên:
+ Mặc đồng phục đúng quy định
+ Đem theo thẻ học sinh sinh viên và CMND/CCCD
+ Có mặt tại phòng thi trước 15 phút theo giờ quy định

Phòng thi 19/12: Xem tại đây

Phòng thi 20/12: Xem tại đây

Xem thêm

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL năm 2023-2024

Trường cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL …