DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GDQP&AN ĐỢT 2 – KHÓA 20 – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

THÔNG BÁO Về việc học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh Năm học 2020 – 2021 (Đợt học 2)

Kiểm tra thêm

Kế hoạch thi Tốt nghiệp – Tháng 12 năm 2020

Xem tại đây