DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GDQP&AN ĐỢT 2 – KHÓA 20 – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

THÔNG BÁO Về việc học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh Năm học 2020 – 2021 (Đợt học 2)

Kiểm tra thêm

Học môn Giáo dục quốcphòng và An ninh – Đợt 2

Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa/ Tổ bộ môn,  giáo viên chủ nhiệm …