TKB TUẦN 22

https://drive.google.com/drive/folders/1yW_rivpkWlkazqZy1HEXYfa12RAg-2lQ?usp=sharing

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2024 (Từ ngày 25/3 đến hết ngày 31/03/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 25/3 08h30 Phòng Hiệu …