THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13

https://drive.google.com/drive/folders/1HbnZkK1kIImOPSSXwJAwlksuc_CX9CQB?usp=sharing

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2024 (Từ ngày 19/02 đến hết ngày 25/02/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 19/02 08h30 Phòng Hiệu …