QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BIÊN CHẾ ĐỢT 1 CÁC LỚP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA 23 NĂM HỌC 2023 – 2024

Xem thêm

CÔNG TY LANGUAGE LINK VIETNAM (LLV) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

Ngày 14/9/2023, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ hân hạnh được đón tiếp đại diện …