Mẫu GIẤY XÁC NHẬN (Dùng cho học sinh, sinh viên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn)

Tải về tại đây!

 

 

Kiểm tra thêm

Mẫu PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH SINH VIÊN

Tải về tại đây!