KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI NĂM HỌC 2023-2024 KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

Căn cứ Kế hoạch số 848/KH-CĐN ngày 29 tháng 9 năm 2023 của trường Cao đẳng nghề Cần Thơ Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Trường năm học 2023 – 2024; Thực hiện Thông báo số 889/TB-HĐTĐKT ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ về việc Thông báo Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng nghề Cần Thơ năm 2023 – 2024.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị thành viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Nhà trường đề ra trong năm học 2023 – 2024; đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua trong năm học, triển khai chương trình công tác năm học kế tiếp của Khối; bình chọn suy tôn các đơn vị tiêu biểu đề nghị Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.

Ngày 27/10/2023, lãnh đạo 07 đơn vị thuộc Khối Phòng chức năng. Trong đó Phòng Tổ chức – Hành chính được bầu làm Khối trưởng; Khối phó Phòng Kế hoạch – Tài chính cùng các đơn vị phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, phòng Quản trị – Thiết bị, phòng Kiểm định & Đảm bảo chất lượng, Trung tâm liên kết đào tạo và Quan hệ hợp tác. Đơn vị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm học 2023 – 2024.

Lãnh đạo các đơn vị Khối Phòng chức năng ký kết giao ước thi đua năm học 2023 – 2024

Ngày 31/10/2023, lãnh đạo 08 đơn vị thuộc Khối Khoa chuyên môn: khoa Điện tử (Khối trưởng), khoa Điện (Khối phó), khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp, khoa Cơ khí, khoa Động lực, khoa Xây dựng, khoa Công nghệ Thông tin, khoa Công nghệ nhiệt lạnh đã tiến hành ký giao ước thi đua năm học 2023 – 2024.

Lãnh đạo các đơn vị Khối Khoa chuyên môn ký kết giao ước thi đua năm học 2023 – 2024

Tại buổi lễ các đơn vị thuộc Khối thi đua đã thảo luận, góp ý các dự thảo giao ước, bảng chấm điểm thi đua phù hợp tình hình, chức năng, nhiệm vụ và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm học 2023 – 2024.

Đến dự buổi lễ ký kết giao ước thi đua của các Khối thi đua thuộc trường; các khối đã vinh dự được đón tiếp Thầy Trang Vũ Phương – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tham dự và phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua của Khối nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của trường. Qua ý kiến phát biểu chỉ đạo Khối trưởng các khối đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng nhằm thực hiện phong trào thi đua của các khối ngày càng hiệu quả hơn./.

Xem thêm

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐỊNH CƯ HT ĐẠI DƯƠNG

Sáng ngày 19/6/2024, tại Hội trường H1, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đã ký …