LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 CỦA BGH (Từ 21/12/2020 đến 27/12/2020)

Thứ hai (ngày 21/12):

            – 14h00: Hội ý Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng Tổ chức – hành chính v/v công tác quy hoạch cán bộ tại Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ ba (ngày 22/12)

            – 15h30: Tiếp và làm việc với tổ chức Jica Nhật Bản. TP: Ban Giám hiệu, Trưởng – Phó phụ trách các Phòng/Khoa/Tổ bộ môn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ tư (ngày 23/12):

            – 09h00: Tiếp và làm việc với Trường Cao đẳng Luật Hậu Giang. TP: Ban giám hiệu, Bá Hùng, Thanh Nghi, Quang Trung, Hà Minh, Chí Lợi. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Họp chi bộ Văn phòng 1. TP: Toàn thể Đảng viên chi bộ VP1. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ năm (ngày 24/12):

            – 08h30: Họp đội PCCC cơ sở. TP: PHT Văn Đức, toàn đội PCCC của Trường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 09h30: Tiếp và làm việc với Đài PTTH TPCT, Báo Cần Thơ v//v ghi hình lớp 19.1CNOT18 thí điểm chương trình chuyển giao từ CHLB Đức. TP: Ban giám hiệu, Lãnh đạo khoa Động lực. Địa điểm: Xưởng ô tô. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 15h00: Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong. TP: Ban giám hiệu, Quang Trung, Nhật Minh, Quốc Trung, Trọng Nhân. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ sáu (ngày 25/12):

            – 07h30: HT Vũ Phương dự Hội nghị tổng kết (theo Giấy mời số 20 của ĐUK cơ quan dân chính Đảng) tại Hội trường các ban xây dựng Đảng

            – PHT Văn Đức làm việc tại Trường

 

Thứ bảy (ngày 26/12):          

            – 08h00: PHT Văn Đức, Ái Nhân, Quốc Trung dự Diễn đàn khởi nghiệp (theo thư mời của Sở KHCN) tại Hội trường Rùa – Đại học Cần Thơ

 

Chủ nhật (ngày 27/12):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 CỦA BGH (Từ 28/12/2020 đến 03/01/2021)

Thứ hai (ngày 28/12):             – BGH làm việc tại Trường   Thứ ba (ngày 29/12) …