LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 CỦA BGH (Từ 14/12/2020 đến 20/12/2020)

Thứ hai (ngày 14/12):

            – 09h00: Họp v/v giải quyết hợp đồng thỉnh giảng. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Quang Trung, Trưởng – Phó phụ trách (hoặc Phó) các khoa/tổ bộ môn, Lam Bửu. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h30: Họp xét điều kiện thi tốt khóa 19.4 và lần 2 các khóa trước. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Ái Nhân, Hồng Tho, Trưởng – Phó phụ trách (hoặc Phó) các Khoa/Tổ bộ môn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ ba (ngày 15/12):

            – 07h30: PHT Văn Đức, Thúy Lan (P. TCHC) dự tập huấn (theo Giấy mời 1470 của Thanh tra TPCT) tại Hội trường Thanh tra TPCT

            – HT Vũ Phương làm việc tại Trường

            – 18h00: Họp đánh giá chất lượng đảng viên năm 2020 chi bộ đào tạo 1. TP: Toàn thể Đảng viên chi bộ ĐT1. Địa điểm: Văn phòng khoa Cơ khí. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ tư (ngày 16/12):

            – 14h00: Họp xét nâng lương trước hạn. TP: Ban giám hiệu, Trưởng – Phó phụ trách (hoặc Phó) các Phòng/Khoa/Tổ bộ môn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ năm (ngày 17/12):

            – 14h00: Họp đánh giá chất lượng đảng viên năm 2020 chi bộ văn phòng 1 (theo kế hoạch chia tổ chi bộ VP1) tại phòng Truyền thống khu TVĐT.

            – 15h00: Họp thông qua các tiểu ban giám sát 3 dự án trung hạn. TP: PHT Văn Đức, Nhật Minh, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hữu Hậu, Bá Hùng, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Thanh Giang, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền, Đăng Khoa, Lan Phương, Mỹ Linh, Hữu Nghĩa. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ sáu (ngày 18/12):

            – PHT Văn Đức, Tuấn Cường dự Hội nghị (theo Công văn số 2932, 2944, 2957 của TC GDNN) tại Đồng Nai

            – 14h00: Họp v/v giải quyết thanh toán kinh phí của lớp CNOT – thí điểm chương trình chuyển giao CHLB Đức. TP: HT Vũ Phương, Quang Trung, Thanh Nghi, Bá Hùng, Nhật Minh, Nguyễn Tuấn. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ bảy (ngày 19/12):          

            – PHT Văn Đức, Hà Minh đi công tác tại Bình Định (từ ngày 18-19/12/2020)

 

Chủ nhật (ngày 20/12):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 CỦA BGH (Từ 28/12/2020 đến 03/01/2021)

Thứ hai (ngày 28/12):             – BGH làm việc tại Trường   Thứ ba (ngày 29/12) …