LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 CỦA BGH (Từ 26/10/2020 đến 01/11/2020)

Thứ hai (ngày 26/10):

            – 07h30: Đón và làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng cơ sở GDNN 2020 tại Phòng Họp khu TVĐT.

            – 09h30: Họp toàn Đoàn với Hội đồng tự đánh giá, cán bộ chủ chốt của Trường. TP: Ban giám hiệu, Trưởng – Phó các Phòng – Khoa – Tổ bộ môn, Bí thư Đoàn trường, Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN của Trường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h30: Đoàn Kiểm định làm việc với Hội đồng trường, cấp ủy, Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng. TP: Cấp ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h30: Đoàn Kiểm định làm việc với Trưởng – Phó phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HSSV, Bí thư Đoàn trường, Trưởng – Khoa các Khoa – Tổ bộ môn. TP: Thanh Nghi, Trọng Nhân, Ái Nhân, Trọng Hiếu, Trưởng và Phó các Khoa – Tổ bộ môn. Địa điểm: Phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h30: Đoàn Kiểm định làm việc với Trưởng – Phó phòng Quản trị thiết bị, Trưởng – Phó phòng NCKH & QHDN. TP: Nhật Minh, Văn Đúng, Quốc Trung, Thơ. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ ba (ngày 27/10):

            – Sáng 07h30, chiều 13h30: Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng cơ sở GDNN 2020 tại Phòng Họp khu TVĐT.

            – 09h00: Họp Hội đồng tuyển dụng. TP: Ban giám hiệu, Bá Hùng, Thanh Nghi, Hữu Hậu, Thanh Điền. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

           

Thứ tư (ngày 28/10):

            – Sáng 07h30, chiều 14h00: Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng cơ sở GDNN 2020 tại Phòng Họp khu TVĐT.

            – 08h00: Họp xét đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. TP: Ban giám hiệu, Thanh Điền, Quang Trung, Bá Hùng, Minh Ngọc. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 09h00: Họp v/v thông qua danh mục thiết bị đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 (mời đ/c Hiệu trưởng cùng dự). TP: Hội đồng trường, Nhật Minh, Hữu Hậu, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ năm (ngày 29/10):

            – Sáng 07h30, chiều 14h00: Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng cơ sở GDNN 2020 tại Phòng Họp khu TVĐT.

 

Thứ sáu (ngày 30/10):

            – Sáng 07h30, chiều 14h00: Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng cơ sở GDNN 2020 tại Phòng Họp khu TVĐT.

 

Thứ bảy (ngày 31/10):          

            – Sáng 07h30, chiều 13h00: Đón và làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng cơ sở GDNN 2020 tại Phòng Họp khu TVĐT.

 

Chủ nhật (ngày 01/11):

            – 07h30: Đón và làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng cơ sở GDNN 2020 tại Phòng Họp khu TVĐT.

            – 14h00: Đoàn kiểm định họp về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá chất lượng GDNN; ký kết biên bản họp về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá chất lượng GDNN và kết thúc đợt khảo sát thực tế tại Trường. TP: Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN của trường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Kiểm tra thêm

Kết quả tuyển sinh Cao đẳng – Đợt 4 và Liên thông Cao đẳng – Năm 2020

Lưu ý: + Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển từ ngày 02/11/2020 đến 04/11/2020 …