LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 CỦA BGH (Từ 28/12/2020 đến 03/01/2021)

Thứ hai (ngày 28/12):

            – BGH làm việc tại Trường

 

Thứ ba (ngày 29/12)

            – 08h00: PHT Văn Đức dự Họp tổng kết (theo Thư mời 174 Hội Khuyến học TPCT) tại Hội trường Ban Tôn giáo TPCT (phòng QTTB chuẩn bị xe)

            – 09h30: Họp Ban chấp hành Đảng bộ v/v thống nhất nội dung kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ năm 2020. TP: Ban chấp hành đảng bộ. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THỒNG BÁO

            – 10h30: Họp Hội đồng Trường thông qua tổng hợp ý kiến về đề án sáp nhập trường Trung cấp nghề Thới Lai (mời đ/c Hiệu trưởng cùng dự). TP: Hội đồng trường, HT Vũ Phương. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: HT Vũ Phương dự Hội nghị tổng kết (theo GM 465 của Viện Kinh tế – Xã hội TPCT) tại Hội trường Viện Kinh tế – Xã hội TPCT (phòng QTTB chuẩn bị xe)

            – 14h00: Diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cơ sở tại Nhà thi đấu đa năng. TP: PHT Văn Đức, Bá Hùng, Nhật Minh, Quốc Trung, Thanh Điền, đội PCCC trường. Địa điểm: phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ tư (ngày 30/12):

            – 08h00: Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban giám hiệu, tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ. TP: Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đảng ủy, chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn trường, Trưởng – Phó phụ trách các Phòng/Khoa/Tổ bộ môn/Trung tâm. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h30: Họp v/v thực tập tốt nghiệp và tiến độ đào tạo các lớp 19.3. TP: PHT Văn Đức, Thanh Nghi, Ái Nhân, quốc Trung, Trưởng – Phó phụ trách các khoa/tổ bộ môn. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ năm (ngày 31/12):

            – 14h00: Họp v/v quyết toán kinh phí đào tạo nghề CNOT thí điểm chương trình chuyển giao CHLB Đức. TP: Ban giám hiệu, Quang Trung, Thanh Nghi, Nhật Minh, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ sáu (ngày 01/01):

            – Nghỉ tết Dương lịch 2021 theo Thông báo số 947/TB-CĐN

            – Trực lãnh đạo theo danh sách phân công

 

Thứ bảy (ngày 02/01):          

 

Chủ nhật (ngày 03/01):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 CỦA BGH (Từ 04/01/2021 đến 10/01/2021)

Thứ hai (ngày 04/01):             – 17h00: Tiếp và làm việc với Trường Cao đẳng …