Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ số 57, đường CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo về việc miễn, giảm học phí cho HSSV năm học 2018 - 2019

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CẦN THƠ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /TB-CĐNCT

 

Cần Thơ, ngày 19 tháng 10   năm 2018


THÔNG BÁO

V/v miễn, giảm học phí cho học sinh sinh viên năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 -2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng;

Nay trường Cao đẳng nghề Cân Thơ thông báo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí năm học 2018 - 2019 đối với học sinh sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường như sau:

HSSV thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2018 -2019 hoàn tất thủ tục theo hướng dẫn miễn, giảm học phí năm học 2018 – 2019 của trường. Hồ sơ, thủ tục miễn, giảm học phí  nộp tại Phòng CT HSSV thời gian qui định cụ thể như sau:

Đối với HKI: hồ sơ thủ tục miễn, giảm nộp trước ngày 15/11/2018.

Đối với HKII: hồ sơ thủ tục miễn giảm nộp trước ngày 15/3/2019.

Lưu ý:

HSSV Khóa 16, 17 đã nộp hoàn tất thủ tục miễn, giảm học phí các năm học trước thì không cần nộp lại.

Riêng đối tượng HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phải nộp lại xác nhận Sổ hộ nghèo, cận nghèo theo từng học kỳ.

HSSV thuộc đối tượng tốt nghiệp THCS đi học nghề chưa nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS thì phải nộp bổ sung ngay khi được cấp bằng chính thức.

Lưu ý: Các trường hợp nộp trễ hạn sẽ không được xem xét giải quyết miễn, giảm học phí theo từng học kỳ trong năm học 2018 - 2019, mọi thắc mắc khiếu nại về sau không giải quyết.

 Nhà trường đề nghị các khoa, GVCN các lớp triển khai thông báo này tới học sinh sinh viên và hướng dẫn cho học sinh sinh viên thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến chế độ.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám Hiệu (để biết);

- Các Khoa, GVCN các lớp (để triển khai);

- Phòng CT HSSV, KH-TC;

- Lưu: TC-HC.

 

 

 

 

 

 

Ths Nguyễn Trọng Sơn

(Ngày đăng: 24-10-2018)