Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ số 57, đường CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV dân tộc thiểu số Thành phố Cần Thơ năm học 2018 - 2019

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CẦN THƠ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /TB-CĐNCT

 

Cần Thơ, ngày 01 tháng 10   năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh,  

dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ kế hoạch số 630/KH-HĐXD ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng xét duyệt hỗ trợ chi phí học tập Thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các Khoa, Tổ bộ môn và HSSV toàn trường , cụ thể như sau:

1. Điều kiện để được hỗ trợ chi phí học tập:

a) Đối với học sinh dân tộc thiểu số (hệ đào tạo trung cấp nghề)  phải có đủ điều kiện sau:

- Có cha mẹ là người dân tộc thiểu số; có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

- Đang học tại các trường trung cấp nghề (dài hạn), trung cấp chuyên nghiệp (tập trung) trong và ngoài thành phố.

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ.

- Gia đình thuộc một trong các diện sau: 

+ Hộ nghèo;

+ Hộ cận nghèo;

+ Hộ chính sách: là con của liệt sĩ; con của thương binh; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động.

Các em học các lớp theo hệ vừa làm vừa học không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách này.

b) Đối với sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại các trường đại học, cao đẳng có đủ các điều kiện sau:

- Có cha mẹ là người dân tộc thiểu số; có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

- Là một trong các đối tượng sau: con của liệt sĩ; con của thương binh; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động.

- Đang học tại các trường đại học (chính quy), cao đẳng (chính quy) trong và ngoài thành phố.

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ.

Các sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang học tại trường đại học, cao đẳng không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách này.

2. Thủ tục, trình tự:

          HSSV thuộc đối tượng theo qui định tại mục 1, chuẩn bị hồ sơ như sau:

a) Điền thông tin vào Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu), gửi Phòng Công tác HSSV trình Lãnh đạo Nhà trường xác nhận;

b)  Chuẩn bị một trong những giấy tờ có liên quan sau đây

- Đối với hộ nghèo: photo sổ hộ nghèo kèm theo (không cần công chứng), khi đến nộp đơn mang theo bản chính để đối chiếu;

- Đối với hộ cận nghèo: photo giấy chứng nhận hộ cận nghèo kèm theo (không cần công chứng), khi đến nộp đơn mang theo bản chính để đối chiếu;

- Đối với hộ chính sách (con liệt sĩ, con thương binh; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động): photo giấy tờ liên quan (không cần công chứng), khi đến nộp đơn mang theo bản chính để đối chiếu.

3. Thời gian và nơi nhận đề nghị hỗ trợ chi phí học tập:

Thời gian nhận đề nghị hỗ trợ chi phí học tập từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Nơi nhận đề nghị hỗ trợ:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ, số 30 đường Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều.

Mức hỗ trợ kinh phí học tập cho mỗi học sinh, sinh viên năm học 2018– 2019

Sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng bằng 60% mức lương cơ sở/tháng (hỗ trợ 10 tháng/năm học)

Học sinh đang học tại các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp bằng 45% mức lương cơ sở/tháng (hỗ trợ 10 tháng/năm học)

Trên là thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh,  dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ năm học 2018 – 2019 của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ. Đề nghị các Khoa, tổ bộ môn, GVCN thông báo và hướng dẫn cho HSSV thực hiện theo qui định./.

(Ngày đăng: 24-10-2018)