Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ số 57, đường CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo đình chỉ học tập HSSV chưa hoàn thành học phí HKII năm học 2018 - 2019

Căn cứ thông báo thu học phí HKII năm học 2018 - 2019 của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ 
Hết thời gian thu học phí , hiện tại còn 571 HSSV chưa đóng học phí HKII . Nhà trường tiến hành đình chỉ học tập từ ngày 23/3/2019 đến ngày 29/3/2019
HSSV có trách nhiệm hoàn thành học phí , chậm nhất ngày 29/3/2019
Sau thời gian trên HSSV không đóng học phí xử lý xóa tên khỏi Danh sách biên chế HKII
GVCN liên hệ gia đình sinh viên, lập báo cáo (theo mẫu) các trường hợp chưa hoàn thành học phí gửi về Phòng CT HSSV, chậm nhất ngày 28/3/2019.

Danh sách cụ thể như sau 

STT MSSV Họ  Tên Lớp Ngày tháng
 năm sinh
Ghi chú
1 17113001 Bùi Nhật Anh 17.1 CĐT 10/01/1997  
2 17113005 Nguyễn Tấn Đạt 17.1 CĐT 05/11/1999  
3 17113016 Nguyễn Thanh Kim 17.1 CĐT 12/10/1999  
4 17113023 Nguyễn Bá Tần 17.1 CĐT 05/09/1999  
5 17113024 Nguyễn Hồng Thái 17.1 CĐT 24/11/1999  
6 17113027 Trần Bảo Thịnh 17.1 CĐT 02/10/1999  
7 17113030 Nguyễn Văn Vương 17.1 CĐT 08/10/1999  
8 17102006 Nguyễn Văn Hào 17.1 ĐTDD 09/06/1998  
9 17102017 Hồ Hữu Nhật 17.1 ĐTDD 20/05/1999  
10 17102018 Cao Minh Nhí 17.1 ĐTDD 02/09/1997  
11 17102021 Trần Thanh Quí 17.1 ĐTDD 24/03/1999  
12 17102031 Hồ Minh Trung 17.1 ĐTDD 27/07/1998  
13 17107003 Liêu Chiêu Bình 17.1 KTXD 21/09/1999  
14 17107015 Bùi Khắc Huy 17.1 KTXD 14/07/1999  
15 17109012 Nguyễn Thị Linh 17.1 MTT 10/10/1998  
16 17109019 Nguyễn Minh Thuyền 17.1 MTT 02/09/1998  
17 17109022 Lý Thị Huyền Trang 17.1 MTT 09/11/1999  
18 17109024 Trần Kim Tuyền 17.1 MTT 13/04/1998  
19 16101033 Võ Hoàng Phú 16.1 ĐTCN 06/02/1997  
20 16101034 Trần Trọng Phúc 16.1 ĐTCN 04/04/1997  
21 16101038 Nguyễn Hồng Sơn 16.1 ĐTCN 30/08/1997  
22 16101046 Phan Ngọc Anh Tuấn 16.1 ĐTCN 17/03/1997  
23 16102009 Võ Trần Duy Khương 16.1 ĐTDD 11/02/1998  
24 16113002 Trần Khánh Đăng 16.1 CĐT 12/02/1998  
25 16113003 Nguyễn Thành Đạt 16.1 CĐT 09/09/1997  
26 16113008 Nguyễn Đăng Khôi 16.1 CĐT 21/09/1998  
27 16113011 Trần Hồ Thái Long 16.1 CĐT 27/10/1997  
28 16103071 Nguyễn Quốc Đạt 16.1 ĐCN3 15/02/1998  
29 16103074 Đặng Hữu Duy 16.1 ĐCN3 07/08/1998  
30 16103079 Nguyễn Công Hậu 16.1 ĐCN3 24/09/1998  
31 16103085 Hồ Văn Khánh 16.1 ĐCN3 09/12/1998  
32 16103095 Nguyễn Văn Nói 16.1 ĐCN3 16/09/1998  
33 16103096 Nguyễn Hoàng Phong 16.1 ĐCN3 24/01/1998  
34 16103097 Dương Hoàng Sang 16.1 ĐCN3 13/02/1998  
35 16103102 Đỗ Quốc Toàn 16.1 ĐCN3 19/10/1994  
36 16103104 Nguyễn Thành Tuân 16.1 ĐCN3 10/02/1998  
37 16110032 Tăng Trường Thanh 16.1 KTMLĐHKK1 01/01/1998  
38 16110035 Lê Đức Tiến 16.1 KTMLĐHKK1 22/12/1997  
39 16110094 Nguyễn Đoàn Duy Đăng 16.1 KTMLĐHKK3 07/08/1998  
40 16110098 Lương Đình Duy 16.1 KTMLĐHKK3 22/07/1998  
41 16110108 Trần Duy Long 16.1 KTMLĐHKK3 07/05/1998  
42 16110113 Trần Minh Phát 16.1 KTMLĐHKK3 08/05/1998  
43 16110125 Thái Minh Tiến 16.1 KTMLĐHKK3 24/09/1998  
44 16105002 Trần Tuấn Anh 16.1 CNOT1 10/11/1998  
45 16105004 Huỳnh Ngọc Châu 16.1 CNOT1 16/09/1998  
46 16105006 Lê Phước Đạt 16.1 CNOT1 20/03/1998  
47 16105009 Nguyễn Quốc Duy 16.1 CNOT1 09/07/1998  
48 16105012 Lê Phát Hiếu 16.1 CNOT1 31/10/1998  
49 16105017 Trần Quốc Khánh 16.1 CNOT1 20/01/1998  
50 16105021 Lê Thanh Long 16.1 CNOT1 16/12/1995  
51 16105022 Nguyễn Ngọc Luận 16.1 CNOT1 27/07/1998  
52 16105023 Trần Công Minh 16.1 CNOT1 24/08/1998  
53 16105029 Nguyễn Thanh Phong 16.1 CNOT1 09/08/1998  
54 16105036 Trần Ngọc Thành 16.1 CNOT1 07/03/1998  
55 16105037 Lê Đức Thịnh 16.1 CNOT1 01/01/1998  
56 16105040 Phạm Quốc Tỉnh 16.1 CNOT1 27/04/1994  
57 16105043 Phạm Minh Tuấn 16.1 CNOT1 14/10/1998  
58 16105060 Trương Tấn Khả 16.1 CNOT2 24/05/1998  
59 16105066 Nguyễn Quốc Lực 16.1 CNOT2 12/10/1997  
60 16105079 Nguyễn Trọng Thắng 16.1 CNOT2 18/03/1993  
61 16105087 Nguyễn Đinh Tuấn Trung 16.1 CNOT2 20/03/1998  
62 16105180 Nguyễn Chí Bảo 16.1 CNOT2 12/09/1998  
63 16105106 Trịnh Quốc Khánh 16.1 CNOT3 25/11/1998  
64 16105112 Nguyễn Chấn Nam 16.1 CNOT3 07/08/1998  
65 16105118 Trần Hoài Phong 16.1 CNOT3 19/08/1997  
66 16105119 Bùi Hoàng Phúc 16.1 CNOT3 18/11/1997  
67 16105130 Huỳnh Bảo Trí 16.1 CNOT3 19/05/1997  
68 16105154 Vương Phúc Lộc 16.1 CNOT4 24/08/1996  
69 16105160 Nguyễn Văn Nhả 16.1 CNOT4 25/09/1997  
70 16105222 Lê Phú Vinh 16.1 CNOT5 11/04/1995  
71 16105232 Phạm Minh Giàu 16.1 CNOT6 22/07/1997  
72 16105233 Phạm Nhật Hào 16.1 CNOT6 16/07/1998  
73 16105234 Tô Trung Hậu 16.1 CNOT6 20/06/1997  
74 16105235 La Thái Hòa 16.1 CNOT6 20/11/1998  
75 16105236 Trần Vĩnh Hưng 16.1 CNOT6 14/03/1998  
76 16105237 Nguyễn Thanh Huy 16.1 CNOT6 26/05/1998  
77 16105239 Dương Công Khanh 16.1 CNOT6 17/09/1998  
78 16105240 Trần Quốc Khiêm 16.1 CNOT6 22/09/1997  
79 16105243 Nguyễn Hửu Lợi 16.1 CNOT6 26/07/1998  
80 16105252 Hồ Vĩnh Phúc 16.1 CNOT6 24/10/1997  
81 16105302 Nguyễn Hoàng Tân 16.1 CNOT7 24/08/1996  
82 16105331 Nguyễn Phước Lợi 16.1 CNOT8 03/09/1998  
83 16105332 Đinh Vũ Luân 16.1 CNOT8 12/12/1998  
84 16105333 Đoàn Ngọc Minh 16.1 CNOT8 29/05/1998  
85 16105340 Nguyễn Hoàng Anh Phi 16.1 CNOT8 04/01/1998  
86 16105358 Lê Thái Bảo 16.1 CNOT9 22/06/1998  
87 16105364 Châu Văn Minh Đường 16.1 CNOT9 04/04/1998  
88 16105365 Nguyễn Việt Em 16.1 CNOT9 04/09/1998  
89 16105366 Trương Nhựt Hào 16.1 CNOT9 30/10/1998  
90 16105368 Hồ Minh Hoàng 16.1 CNOT9 24/04/1998  
91 16105374 Huỳnh Vũ Lâm 16.1 CNOT9 16/11/1998  
92 16105375 Huỳnh Nhựt Linh 16.1 CNOT9 03/05/1998  
93 16105380 Tiêu Trọng Nghĩa 16.1 CNOT9 21/11/1997  
94 16105384 Phạm Văn Phi 16.1 CNOT9 15/06/1996  
95 16105386 Trương Quốc Phúc 16.1 CNOT9 27/07/1997  
96 16105397 Trần Thanh Trọng 16.1 CNOT9 20/06/1998  
97 16105399 Nguyễn Khánh Văn 16.1 CNOT9 20/05/1998  
98 16105427 Trần Lê Minh Nhựt 16.1 CNOT10 27/11/1998  
99 16105441 Hà Thanh Toản 16.1 CNOT10 14/06/1998  
100 16105447 Nguyễn Chí Bảo 16.1 CNOT11 17/03/1998  
101 16105477 Lê Ngọc Sang 16.1 CNOT11 11/04/1998  
102 16105479 Nguyễn Đình Thái 16.1 CNOT11 25/06/1998  
103 16105484 Trần Hoàng Tính 16.1 CNOT11 09/07/1997  
104 16105488 Nguyễn Văn Vạn 16.1 CNOT11 04/04/1997  
105 16105489 Cao Phúc Vĩnh 16.1 CNOT11 17/01/1998  
106 16105500 Lâm Hiếu 16.1 CNOT12 16/03/1998  
107 16105501 Nguyễn Văn Hoàng 16.1 CNOT12 20/10/1993  
108 16105502 Lê Hoàng Huy 16.1 CNOT12 05/08/1997  
109 16105507 Đặng Phước Lộc 16.1 CNOT12 16/05/1998  
110 16105518 Nguyễn Trọng Phước 16.1 CNOT12 04/05/1997  
111 16105529 Trương Văn Trà 16.1 CNOT12 16/05/1997  
112 16107002 Nguyễn Phan Hải Đăng 16.1 KTXD 15/08/1998  
113 16107013 Trương Thanh Nghị 16.1 KTXD 20/11/1996  
114 16107021 Nguyễn Văn Tân 16.1 KTXD 09/07/1997  
115 16107025 Nguyễn Hoài Thông 16.1 KTXD 11/10/1996  
116 16107027 Nguyễn Văn Tiến 16.1 KTXD 15/08/1997  
117 16106003 Dương Tấn Cảnh 16.1 CGKL1 06/03/1997  
118 16106006 Nguyễn Thanh Điền 16.1 CGKL1 09/04/1998  
119 16109006 Trần Thị Ánh Dung 16.1 MTT 02/10/1998  
120 16109007 Võ Văn Duyên 16.1 MTT 01/01/1995  
121 16109010 Đặng Ngọc Hân 16.1 MTT 16/05/1998  
122 16116003 Ngô Tiến Dũng 16.1 UDPM 02/01/1995  
123 16116005 Khổng Minh Hiếu 16.1 UDPM 20/07/1994  
124 16116008 Sầm Đức Lượng 16.1 UDPM 29/01/1997  
125 16116012 Phan Phước Nhu 16.1 UDPM 28/07/1998  
126 16116014 Nguyễn Trọng Phúc 16.1 UDPM 22/11/1998  
127 16116016 Lê Khả Phước 16.1 UDPM 02/05/1998  
128 16116021 Trang Thanh Thi 16.1 UDPM 31/01/1998  
129 16116025 Đinh Hữu Trọng 16.1 UDPM 03/01/1998  
130 16111007 Phan Hải Dương 16.1 UDPM 28/10/1996  
131 16111003 Trần Chí Bảo 16.1 QTMMT 01/01/1997  
132 17105004 Huỳnh Khánh Duy 17.1 CNOT1 27/03/1999  
133 17105009 Nguyễn Phước Hiền 17.1 CNOT1 11/04/1999  
134 17105012 Quang Vũ Hùng 17.1 CNOT1 03/04/1999  
135 17105033 Bùi Thái Tâm 17.1 CNOT1 21/12/1999  
136 17105046 Lê Quang Viễn 17.1 CNOT1 20/05/1997  
137 17105049 Nguyễn Minh 17.1 CNOT1 09/10/1996  
138 17105054 Đinh Tiến Đạt 17.1 CNOT2 16/09/1999  
139 17105059 Dương Tấn Giàu 17.1 CNOT2 31/12/1999  
140 17105060 Nguyễn Nhật Hào 17.1 CNOT2 13/11/1999  
141 17105061 Nguyễn Tấn Hiển 17.1 CNOT2 07/08/1999  
142 17105064 Trần Quang Huy 17.1 CNOT2 30/01/1999  
143 17105066 Trương Văn Khải 17.1 CNOT2 05/11/1998  
144 17105085 Lê Hồng Sơn 17.1 CNOT2 20/06/1998  
145 17105091 Lưu Khắc Thịnh 17.1 CNOT2 24/11/1999  
146 17105102 Nguyễn Quốc Anh 17.1 CNOT3 21/03/1999  
147 17105108 Võ Hoàng Dũng 17.1 CNOT3 07/03/1997  
148 17105113 Dương Chấn Hiệp 17.1 CNOT3 04/11/1998  
149 17105116 Từ Đức Huy 17.1 CNOT3 24/11/1999  
150 17105120 Lâm Tuấn Khoa 17.1 CNOT3 25/09/1999  
151 17105124 Nguyễn Công Luận 17.1 CNOT3 08/08/1998  
152 17105127 Phùng Khắc Nguyên 17.1 CNOT3 11/12/1999  
153 17105131 Hồ Nhựt Phi 17.1 CNOT3 11/04/1999  
154 17105136 Lưu Khải Tâm 17.1 CNOT3 25/09/1999  
155 17105137 Nguyễn Lâm Quang Thái 17.1 CNOT3 24/01/1999  
156 17105138 Nguyễn Cao Thắng 17.1 CNOT3 16/01/1999  
157 17105143 Lê Thanh Toàn 17.1 CNOT3 24/12/1999  
158 17105146 Thạch Anh 17.1 CNOT3 15/12/1997  
159 17105147 Nguyễn Thế Văn 17.1 CNOT3 16/02/1999  
160 17105150 Nguyễn Triệu Thiên An 17.1 CNOT4 30/01/1999  
161 17105173 Huỳnh Thanh Linh 17.1 CNOT4 17/10/1998  
162 17105174 Đinh Ngọc Hoàng Lộc 17.1 CNOT4 17/03/1999  
163 17105200 Nguyễn Trường An 17.1 CNOT5 08/04/1998  
164 17105209 Phan Nhựt Hào 17.1 CNOT5 26/10/1999  
165 17105210 Huỳnh Anh Hậu 17.1 CNOT5 28/02/1999  
166 17105216 Trần Thái Khang 17.1 CNOT5 19/01/1998  
167 17105225 Đỗ Trương Phong 17.1 CNOT5 09/10/1995  
168 17105227 Ngô Văn Sang 17.1 CNOT5 01/04/1999  
169 17105228 Nguyễn Quốc Sang 17.1 CNOT5 15/09/1999  
170 17105229 Thạch Song 17.1 CNOT5 09/03/1998  
171 17105234 Trịnh Minh Thuận 17.1 CNOT5 13/04/1998  
172 17105236 Lê Nguyễn Trọng Tín 17.1 CNOT5 01/11/1999  
173 17105241 Lê Văn Tứ 17.1 CNOT5 09/02/1998  
174 17105244 Lê Văn Vàng 17.1 CNOT5 11/12/1999  
175 17105248 La Văn Xum 17.1 CNOT5 01/10/1998  
176 17105254 Nguyễn Quốc Đại 17.1 CNOT6 16/09/1999  
177 17105259 Lê Anh Hải 17.1 CNOT6 22/07/1998  
178 17105260 Sơn Chí Hào 17.1 CNOT6 07/01/1999  
179 17105264 Bùi Đức Huy 17.1 CNOT6 13/04/1998  
180 17105272 Dương Huỳnh Long 17.1 CNOT6 10/10/1998  
181 17105290 Lê Minh Thức 17.1 CNOT6 01/01/1997  
182 17105332 Nguyễn Việt Quân 17.1 CNOT7 19/11/1999  
183 17105346 Võ Đình Anh Tuấn 17.1 CNOT7 22/11/1998  
184 17105350 Trần Phương Bắc 17.1 CNOT8 30/04/1999  
185 17105360 Phạm Khương Duy 17.1 CNOT8 07/09/1999  
186 17105361 Nguyễn Đức Hải 17.1 CNOT8 06/05/1999  
187 17105364 Nguyễn Hoàng Hiếu 17.1 CNOT8 27/12/1999  
188 17105375 Trương Văn Mạnh 17.1 CNOT8 08/08/1998  
189 17105556 Nguyễn Hoàng Anh 17.1 CNOT9 17/04/1998  
190 17105401 Nguyễn Duy Bình 17.1 CNOT9 09/08/1999  
191 17105402 Nguyễn Phú Cường 17.1 CNOT9 04/01/1999  
192 17105403 Nguyễn Khánh Đạt 17.1 CNOT9 16/12/1999  
193 17105407 Đoàn Quốc Huy 17.1 CNOT9 02/10/1993  
194 17105473 Nguyễn Hoàng Trí Khang 17.1 CNOT9 12/06/1999  
195 17105410 Nguyễn Minh Khương 17.1 CNOT9 06/03/1999  
196 17105411 Lê Hoàng Linh 17.1 CNOT9 05/12/1999  
197 17105412 Trang Xuân Lộc 17.1 CNOT9 26/05/1999  
198 17105414 Nguyễn Đặng Ngọc 17.1 CNOT9 13/04/1999  
199 17105222 Nguyễn Trọng Nhân 17.1 CNOT9 24/12/1996  
200 17105344 Lê Hữu Tuấn 17.1 CNOT9 02/01/1999  
201 17105686 Nguyễn Hiếu Thông 17.1 CNOT9    
202 17105431 Nguyễn Lê Hữu Đạt 17.1 CNOT10 11/01/1999  
203 17105438 Huỳnh Minh Kháng 17.1 CNOT10 15/08/1999  
204 17105439 Trần Trung Kiên 17.1 CNOT10 12/10/1999  
205 17105440 Đặng Hoàng Lộc 17.1 CNOT10 24/08/1999  
206 17105442 Nguyễn An Nguyên 17.1 CNOT10 25/09/1999  
207 17105445 Thạch Phụng 17.1 CNOT10 10/10/1999  
208 17105450 Nguyễn Như Thuận 17.1 CNOT10 07/10/1999  
209 17105452 Lê Hoàng Tuấn 17.1 CNOT10 01/01/1998  
210 17105465 Bùi Phương Duy 17.1 CNOT11 29/06/1998  
211 17105470 Nguyễn Trung Hiếu 17.1 CNOT11 11/08/1999  
212 17105487 Phạm Hoàng Phong 17.1 CNOT11 21/12/1998  
213 17105490 Nguyễn Sơn Tài 17.1 CNOT11 21/11/1999  
214 17105496 Hà Phước Tiến 17.1 CNOT11 19/05/1999  
215 17105515 Đặng Huỳnh Anh Duy 17.1 CNOT12 28/04/1999  
216 17105519 Lê Minh Hoàng 17.1 CNOT12 04/01/1999  
217 17105520 Nguyễn Anh Huy 17.1 CNOT12 13/01/1999  
218 17105524 Nguyễn Xuân Khôi 17.1 CNOT12 26/07/1999  
219 17105529 Lương Nhựt Minh 17.1 CNOT12 07/04/1998  
220 17105534 Lưu Văn Nhanh 17.1 CNOT12 07/05/1999  
221 17105535 Nguyễn Bá Phát 17.1 CNOT12 03/12/1996  
222 17105539 Chau Rếth Smây 17.1 CNOT12 22/08/1999  
223 17105540 Nguyễn Tấn Tài 17.1 CNOT12 13/05/1999  
224 17105544 Đỗ Khánh Giác Thông 17.1 CNOT12 28/02/1999  
225 17105545 Nguyễn Trí Thông 17.1 CNOT12 01/07/1999  
226 17105552 Nguyễn Quốc Việt 17.1 CNOT12 22/05/1999  
227 17105563 Lê Thanh Điền 17.1 CNOT13 01/01/1999  
228 17105564 Trà Hữu Đức 17.1 CNOT13 10/03/1999  
229 17105565 Duy 17.1 CNOT13 22/09/1999  
230 17105572 Nguyễn Hoàng Huy 17.1 CNOT13 16/11/1999  
231 17105606 Nguyễn Phương Bảo 17.1 CNOT14 15/02/1999  
232 17105612 Lê Công Hiệp 17.1 CNOT14 31/12/1998  
233 17105329 Nguyễn Minh Nhật 17.1 CNOT14 28/09/1999  
234 17105624 Huỳnh Ngọc Quí 17.1 CNOT14 15/06/1999  
235 17105626 Nguyễn Đức Thắng 17.1 CNOT14 30/06/1997  
236 17105634 Ngô Trường 17.1 CNOT14 22/08/1999  
237 17105656 Đỗ Trần Bảo Lộc 17.1 CNOT15 02/12/1999  
238 17105659 Võ Hà Quốc Nam 17.1 CNOT15 26/06/1998  
239 17105670 Nguyễn Minh Tân 17.1 CNOT15 09/09/1999  
240 17105672 Phạm Trí Thanh 17.1 CNOT15 05/11/1999  
241 17105679 Lưu Đức Trí 17.1 CNOT15 09/12/1999  
242 17103005 Lê Văn Điền 17.1 ĐCN1 12/12/1999  
243 17103017 Lê Nhựt Nam 17.1 ĐCN1 10/11/1999  
244 17103022 Vũ Hồng Phong 17.1 ĐCN1 10/10/1998  
245 17103032 Nguyễn Duy Thuần 17.1 ĐCN1 02/10/1999  
246 17103036 Lưu Quốc Trung 17.1 ĐCN1 03/04/1999  
247 17103040 Bùi Nhựt Bảo 17.1 ĐCN2 28/09/1996  
248 17103044 Nguyễn Huỳnh Đức 17.1 ĐCN2 25/09/1998  
249 17103047 Lê Huy Hoàng 17.1 ĐCN2 16/12/1999  
250 17103064 Nguyễn Thái Sơn 17.1 ĐCN2 22/05/1999  
251 17103072 Phạm Đức Trọng 17.1 ĐCN2 10/12/1999  
252 17103086 Nguyễn Đặng Khang 17.1 ĐCN3 04/06/1999  
253 17103089 Lê Minh Khương 17.1 ĐCN3 14/04/1999  
254 17103106 Nguyễn Trí Thiện 17.1 ĐCN3 19/04/1999  
255 17103125 Nguyễn Hoàng Khang 17.1 ĐCN4    
256 17103143 Phan Vũ Thành 17.1 ĐCN4 30/12/1989  
257 17101004 Nguyễn Quốc Cường 17.1 ĐTCN1 21/11/1999  
258 17101015 Nguyễn Trung Nhân 17.1 ĐTCN1 08/11/1995  
259 17101017 Võ Thanh Phong 17.1 ĐTCN1 21/11/1999  
260 17101022 Huỳnh Minh Thảo 17.1 ĐTCN1 10/04/1997  
261 17101033 Bùi Minh Điều 17.1 ĐTCN2 01/07/1999  
262 17101042 Đào Văn Nguyên 17.1 ĐTCN2 19/11/1999  
263 17101048 Đinh Trọng Sỹ 17.1 ĐTCN2 26/03/1999  
264 17101057 Nguyễn Việt Quốc Văn 17.1 ĐTCN2 20/07/1999  
265 17106058 Lê Ngọc Kiệt 17.1 KTMLĐHKK1    
266 17110039 Trần Đức Cầm 17.1 KTMLĐHKK2 02/05/1995  
267 17110051 Nguyễn Quang Linh 17.1 KTMLĐHKK2 11/04/1999  
268 17110061 Lê Trí Tân 17.1 KTMLĐHKK2 16/04/1999  
269 17110063 Phan Ngọc Thanh 17.1 KTMLĐHKK2 08/10/1997  
270 17110110 Trương Gia Bảo 17.1 KTMLĐHKK2 25/04/1998  
271 17110131 Phạm Thanh Phước 17.1 KTMLĐHKK2 03/10/1998  
272 17110083 Đặng Huỳnh Duy Khang 17.1 KTMLĐHKK3 01/01/1999  
273 17110096 Nguyễn Quốc Tài 17.1 KTMLĐHKK3 27/11/1999  
274 17110142 Nguyễn Thanh Việt 17.1 KTMLĐHKK3 27/08/1999  
275 17111009 Tư Loang Duốc 17.1 QTMMT1 21/06/1999  
276 17111012 Trương Hoàng Hải 17.1 QTMMT1 16/06/1999  
277 17111027 Trần Thanh Long 17.1 QTMMT1 18/04/1997  
278 17111063 Lê Thanh Nhân 17.1 QTMMT1 13/06/1999  
279 16116001 Trần Văn Cảnh 17.1 QTMMT1 16/06/1998  
280 16111016 Dương Công Khanh 17.1 QTMMT1 17/09/1998  
281 16111023 Nguyễn Nhật Sang 17.1 QTMMT1 23/01/1998  
282 16111030 Võ Tấn Trung 17.1 QTMMT1 20/04/1997  
283 16116002 Nguyễn Trọng Đức 17.1 QTMMT1 27/11/1997  
284 16116015 Trần Trọng Phúc 17.1 QTMMT1 10/07/1998  
285 17111004 Phạm Thành Công 17.1 QTMMT2 10/04/1996  
286 17111011 Trần Khánh Duy 17.1 QTMMT2 14/10/1999  
287 17111019 Trần Trí Khải 17.1 QTMMT2 22/07/1999  
288 17111020 Lê Công Khanh 17.1 QTMMT2 20/08/1997  
289 17111022 Nguyễn Thanh Khiêm 17.1 QTMMT2 02/03/1998  
290 17111024 Huỳnh Anh Kiệt 17.1 QTMMT2 12/08/1998  
291 17111028 Bùi Vũ Luân 17.1 QTMMT2 09/09/1999  
292 17111032 Lê Trần Diễm My 17.1 QTMMT2 19/08/1999  
293 17111041 Phùng Huy Quang 17.1 QTMMT2 27/10/1999  
294 17111043 Trần Quốc Quy 17.1 QTMMT2 20/01/1999  
295 17111045 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 17.1 QTMMT2 16/10/1999  
296 17111048 Huỳnh Đặng Thành 17.1 QTMMT2 01/01/1999  
297 17111049 Dương Minh Thật 17.1 QTMMT2 31/05/1999  
298 17111050 Ngô Tấn Thịnh 17.1 QTMMT2 17/01/1998  
299 17111051 Lâm Nhật Tiến 17.1 QTMMT2 01/01/1996  
300 17111053 Trịnh Văn Tính 17.1 QTMMT2 04/04/1999  
301 17111055 Nguyễn Nhựt Trường 17.1 QTMMT2 10/05/1999  
302 17111056 Trương Nhật Trường 17.1 QTMMT2 08/05/1993  
303 17111057 Cô Văn Ty 17.1 QTMMT2 12/07/1998  
304 17111060 Dương Thế Vinh 17.1 QTMMT2 08/04/1997  
305 17114006 Trần Chí Cương 17.1 VHSCTBL1 12/11/1994  
306 17114015 Nguyễn Đức Hiệp 17.1 VHSCTBL1 03/04/1999  
307 17114017 Trần Lê Chí Hiếu 17.1 VHSCTBL1 02/08/1999  
308 17114019 Trần Hoàng Khả 17.1 VHSCTBL1 16/12/1999  
309 17114024 Nguyễn Hoàng Linh 17.1 VHSCTBL1 02/08/1999  
310 17114026 Chung Thanh Luân 17.1 VHSCTBL1 28/09/1999  
311 17114028 Huỳnh Thanh 17.1 VHSCTBL1 02/10/1999  
312 17114031 Lê Chí Phong 17.1 VHSCTBL1 28/02/1998  
313 18307012 Lâm Lư Hữu Duy 18.3 KTXD 05/09/2000  
314 18306019 Lê Săng Guôl 18.3 CGKL 28/02/2000  
315 18306020 Lê Thanh Nhàn 18.3 CGKL 10/01/2000  
316 18317001 Đinh Thái Bảo 18.3 KTSCLRMT 01/01/1999  
317 18317002 Huỳnh Gia Bảo 18.3 KTSCLRMT 13/11/2003  
318 18302004 Phạm Minh Cường 18.3 ĐTDD 18/12/2002  
319 18302018 Lê Văn Minh 18.3 ĐTDD 13/09/2003  
320 18301002 Lê Tuấn Đạt 18.3 ĐTCN 12/03/2000  
321 18301005 Nguyễn Nhựt Duy 18.3 ĐTCN 06/11/2003  
322 18301006 Nguyễn Hoàng Giang 18.3 ĐTCN 07/07/2003  
323 18312002 Hà Hữu Kiên 18.3 KTDN 19/11/1998  
324 18312004 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 18.3 KTDN 01/01/1994  
325 18312016 Cao Thị Cẩm 18.3 KTDN 24/07/2001  
326 18111022 Nguyễn Văn Vũ Linh 18.1 QTMMT 30/01/1999  
327 18111023 Đỗ Văn Long 18.1 QTMMT 29/09/2000  
328 18111026 Nguyễn Thái Nhật Nguyên 18.1 QTMMT 16/02/2000  
329 18111027 Nguyễn Thanh Nhanh 18.1 QTMMT 09/05/2000  
330 18111029 Nguyễn Phương Hoài Phong 18.1 QTMMT 29/02/2000  
331 18111033 Châu Kim Điền Phương 18.1 QTMMT 02/02/2000  
332 18111038 Phan Tấn Thành 18.1 QTMMT 27/12/1999  
333 18111044 Nguyễn Minh Triết 18.1 QTMMT 08/01/2000  
334 18111048 Danh Trường 18.1 QTMMT 22/05/1999  
335 18109001 Huỳnh Bảo Chấn 18.1 MTT 05/12/2000  
336 18109005 Nguyễn Tạ Thế Hữu 18.1 MTT 14/03/1999  
337 18109017 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 18.1 MTT 05/03/2000  
338 18107028 Bùi Trí Ngoan 18.1 KTXD 19/04/1999  
339 18107030 Nguyễn Thanh Nhân 18.1 KTXD 22/08/2000  
340 18107035 Hà Hoàng Phương 18.1 KTXD 25/04/1997  
341 18107036 Lê Hoàng Danh Phương 18.1 KTXD 22/03/1995  
342 18107038 HuỳnhTấn Tài 18.1 KTXD 08/09/2000  
343 18107039 Huỳnh Thanh Tâm 18.1 KTXD 22/01/1997  
344 18107042 Phan Hữu Thành 18.1 KTXD 06/02/2000  
345 18107053 Phạm Trung Hậu 18.1 KTXD 01/11/2000  
346 18107054 Trần Trung Hậu 18.1 KTXD 09/08/2000  
347 18107055 Nguyễn Thành Luân 18.1 KTXD 19/04/1995  
348 18112001 Lê Phước An 18.1 KTDN 01/08/2000  
349 18112002 Bùi Ngọc Kỳ Anh 18.1 KTDN 06/07/1998  
350 18112003 Đỗ Nguyễn Như Chiến 18.1 KTDN 08/08/1998  
351 18112004 Võ Chí Cường 18.1 KTDN 19/07/2000  
352 18112005 Lê Văn Đô 18.1 KTDN 10/02/2000  
353 18112007 Nguyễn Phước Hiếu 18.1 KTDN 13/02/1993  
354 18112008 Nguyễn Anh Hoàng 18.1 KTDN 03/09/2000  
355 18112009 Lê Nguyễn Quốc Luân 18.1 KTDN 18/11/1995  
356 18112012 Tạ Tấn Phát 18.1 KTDN 20/10/2000  
357 18112014 Trần Thị Thắm 18.1 KTDN 22/04/1994  
358 18112015 Trần Yến Thanh 18.1 KTDN 09/04/1995  
359 18112027 Nguyễn Hữu Lợi 18.1 KTDN 04/09/1996  
360 18112028 Nguyễn Thị Kim Ngân 18.1 KTDN 10/12/2000  
361 18112019 Huỳnh Công Phúc 18.1 KTDN 01/01/2000  
362 18108003 Huỳnh Quốc Khánh 18.1 HAN 02/09/2000  
363 18108009 Nguyễn Thanh 18.1 HAN 06/03/2000  
364 18108013 Nguyễn Văn Tuấn 18.1 HAN 22/12/1996  
365 18102001 Trần Vỉnh Châu 18.1 ĐTDD 05/12/2000  
366 18102002 Trương Tấn Đức 18.1 ĐTDD 18/11/2000  
367 18102015 Bùi Minh Luân 18.1 ĐTDD 06/01/2000  
368 18102023 Nguyễn Chí Thiện 18.1 ĐTDD 20/07/2000  
369 18102025 Phạm Thành Tính 18.1 ĐTDD 18/01/2000  
370 18113005 Võ Văn Đáo 18.1 CĐT 26/12/2000  
371 18113013 Nguyễn Trung Kiên 18.1 CĐT 30/04/2000  
372 18113014 Nguyễn Văn Mạnh 18.1 CĐT 17/09/1999  
373 18113017 Phan Hữu Nghĩa 18.1 CĐT 24/07/2000  
374 18116006 Nguyễn Thanh 18.1 UDPM 10/07/2000  
375 18116008 Ngô Hoàng Tuấn Khanh 18.1 UDPM 02/12/2000  
376 18116009 Huỳnh Huy Hậu 18.1 UDPM 09/07/2000  
377 18106006 Thái Ngọc Đăng 18.1 CGKL1 19/09/2000  
378 18106007 Đặng Khánh Điền 18.1 CGKL1 21/05/2000  
379 18106015 Nguyễn Hưng 18.1 CGKL1 07/04/2000  
380 18106049 Nguyễn Thanh Tùng 18.1 CGKL1 22/11/2000  
381 18106053 Phạm Tây Nguyên 18.1 CGKL1 26/10/2000  
382 18106055 Đỗ Huỳnh Kim Duyên 18.1 CGKL1 21/08/1996  
383 18106001 Đào Văn Âu 18.1 CGKL2 11/11/2000  
384 18106002 Lê Văn Bạc 18.1 CGKL2 12/11/1999  
385 18106012 Trịnh Phú Hào 18.1 CGKL2 10/10/1999  
386 18106017 Trần Trí Khải 18.1 CGKL2 02/08/1999  
387 18106018 Lưu Công Khánh 18.1 CGKL2 28/04/1998  
388 18106020 Huỳnh Dương Vũ Kỳ 18.1 CGKL2 11/10/1997  
389 18106022 Hồ Hữu Lộc 18.1 CGKL2 27/07/2000  
390 18106023 Quách Thành Long 18.1 CGKL2 28/12/2000  
391 18106029 Võ Văn Nhân 18.1 CGKL2 10/11/1999  
392 18105010 Nguyễn Phước Hân 18.1 CNOT1 21/01/2000  
393 18105015 Trương Tuấn Kha 18.1 CNOT1 09/03/2000  
394 18105018 Trần Trung Kiên 18.1 CNOT1 11/06/2000  
395 18105025 Lâm Chí Nghiệp 18.1 CNOT1 24/12/2000  
396 18105038 Trần Quốc Thái 18.1 CNOT1 21/11/1999  
397 18105040 Trần Thành 18.1 CNOT1 28/06/1996  
398 18105042 Đinh Hoàng Thông 18.1 CNOT1 29/08/2000  
399 18105051 Phạm Nguyễn Gia Bình 18.1 CNOT2 24/06/2000  
400 18105067 Võ Đình Khanh 18.1 CNOT2 29/09/2000  
401 18105069 Trịnh Trung Kiên 18.1 CNOT2 13/12/2000  
402 18105072 Đặng Duy Long 18.1 CNOT2 14/02/2000  
403 18105079 Chau Keo Pếch 18.1 CNOT2 01/09/1997  
404 18105089 Lê Phạm Hoàng Thông 18.1 CNOT2 06/01/2000  
405 18105090 Phan Ngọc Thương 18.1 CNOT2 30/09/2000  
406 18105091 Nguyễn Văn Tính 18.1 CNOT2 31/12/1999  
407 18105096 Dương Văn Viễn 18.1 CNOT2 27/04/1999  
408 18105105 Trần Tiến Dương 18.1 CNOT3 06/11/2000  
409 18105115 Nguyễn Nam Khang 18.1 CNOT3 12/12/1999  
410 18105126 Đoàn Trung Nhân 18.1 CNOT3 17/01/2000  
411 18105146 Nguyễn Lương Anh 18.1 CNOT3 03/11/2000  
412 18105158 Nguyễn Khánh Hiệp 18.1 CNOT4 24/10/2000  
413 18105164 Nguyễn Phúc Duy Khang 18.1 CNOT4 11/06/2000  
414 18105168 Dương Hoàng Linh 18.1 CNOT4 27/04/1999  
415 18105170 Huỳnh Văn Minh Long 18.1 CNOT4 27/11/2000  
416 18105182 Danh Phan Đình Tân 18.1 CNOT4 04/01/1999  
417 18105186 Hồ Tiến Thịnh 18.1 CNOT4 21/06/1998  
418 18105189 Dương Thành Toàn 18.1 CNOT4 22/04/2000  
419 18105219 Nguyễn Thành 18.1 CNOT5 03/12/1996  
420 18105227 Ông Thi Quang 18.1 CNOT5 29/02/2000  
421 18105230 Ngân Vĩnh Tân 18.1 CNOT5 29/07/2000  
422 18105231 Nguyễn Hoài Thái 18.1 CNOT5 01/02/2000  
423 18105235 Cao Minh Thuận 18.1 CNOT5 29/11/1999  
424 18105250 Dương Nhựt Duy 18.1 CNOT6 16/01/2000  
425 18105281 Nguyễn Văn Đình Thi 18.1 CNOT6 16/08/2000  
426 18105283 Mai Văn Thuận 18.1 CNOT6 16/03/1999  
427 18105296 Trương Cao Điền 18.1 CNOT7 02/10/2000  
428 18105301 Nguyễn Nhật Hào 18.1 CNOT7 16/06/2000  
429 18105309 Trần Song Khoa 18.1 CNOT7 05/07/2000  
430 18105312 Lê Tấn Lộc 18.1 CNOT7 27/06/2000  
431 18105317 Huỳnh Văn Nghị 18.1 CNOT7 12/08/2000  
432 18105322 Thạch Phúc 18.1 CNOT7 10/12/1996  
433 18105325 Nguyễn Thành Tài 18.1 CNOT7 25/10/2000  
434 18105328 Trần Nhật Thanh 18.1 CNOT7 28/11/2000  
435 18105331 Nguyễn Minh Thuận 18.1 CNOT7 29/11/2000  
436 18105338 Lương Minh Vỹ 18.1 CNOT7 20/09/1999  
437 18105358 Võ Nhật Lam 18.1 CNOT8 30/11/2000  
438 18105375 Thiều Kim Thái 18.1 CNOT8 17/02/2000  
439 18105407 Nguyễn Vũ Linh 18.1 CNOT9 11/11/1999  
440 18105411 Đặng Thành Nam 18.1 CNOT9 06/08/1999  
441 18105412 Phan Nhựt Nam 18.1 CNOT9 03/05/1999  
442 18105413 Bùi Lê Trung Nghĩa 18.1 CNOT9 29/02/2000  
443 18105427 Nguyễn Phú Thuận 18.1 CNOT9 13/03/2000  
444 18105428 Nguyễn Minh Tiến 18.1 CNOT9 26/01/2000  
445 18105433 Trần Phúc Vinh 18.1 CNOT9 23/01/2000  
446 18105472 Lý Trường Thành 18.1 CNOT10 02/08/2000  
447 18105474 Nguyễn Duy Thơ 18.1 CNOT10 24/09/2000  
448 18105475 Nguyễn Thành Thuận 18.1 CNOT10 06/07/2000  
449 18105481 Trần Văn Vinh 18.1 CNOT10 10/09/1999  
450 18105489 Lê Khánh Duy 18.1 CNOT11 02/11/2000  
451 18105490 Trần  Thanh Duy 18.1 CNOT11 15/10/2000  
452 18105491 Nguyễn Đức Hài 18.1 CNOT11 29/05/2000  
453 18105497 La Nhất Khan 18.1 CNOT11 01/05/2000  
454 18105500 Trần Quang Khôi 18.1 CNOT11 05/12/2000  
455 18105513 Phương Khánh Phước 18.1 CNOT11 02/02/2000  
456 18105519 Nguyễn Chí Thành 18.1 CNOT11 01/11/1999  
457 18105528 Võ Bá Vinh 18.1 CNOT11 19/02/2000  
458 18105542 Nguyễn Lê Huy 18.1 CNOT12 11/02/2000  
459 18105552 Võ Văn Mạnh 18.1 CNOT12 15/05/2000  
460 18105553 Nguyễn Bình Phương Nam 18.1 CNOT12 16/01/2001  
461 18105571 Thạch Chách Tra 18.1 CNOT12 12/06/2000  
462 18105575 Nguyễn Trung Vĩnh 18.1 CNOT12 21/10/2000  
463 18105578 Doãn Thành Công 18.1 CNOT13 19/07/2000  
464 18105582 Bùi Quốc Dương 18.1 CNOT13 20/10/1999  
465 18105592 Võ Hoàng Khang 18.1 CNOT13 02/11/1999  
466 18105609 Huỳnh Chí Tâm 18.1 CNOT13 09/09/2000  
467 18105629 Đinh Duy Bảo Dương 18.1 CNOT14 05/06/2000  
468 18105633 Nguyễn Trung Hậu 18.1 CNOT14 09/09/2000  
469 18105647 Nguyễn Hoàng Nam 18.1 CNOT14 26/09/2000  
470 18105649 Đỗ Phương Nhã 18.1 CNOT14 03/04/2000  
471 18105651 Lê Long Niên 18.1 CNOT14 19/11/2000  
472 18105654 Trương Công Quốc 18.1 CNOT14 17/01/2000  
473 18105712 Trần Minh Trí 18.1 CNOT15 14/09/2000  
474 18105735 Nguyễn Hồng Sơn 18.1 CNOT16 13/08/2000  
475 18105740 Võ Văn Thôn 18.1 CNOT16 11/06/2000  
476 18105747 Lương Nhựt Linh 18.1 CNOT16 18/08/2000  
477 18105749 Trần Tứ Quý 18.1 CNOT16 01/01/2000  
478 18105750 Hà Hữu Tín 18.1 CNOT16 04/06/2000  
479 18105753 Nguyễn Trương Quốc Thông 18.1 CNOT16 26/02/2000  
480 18105640 Nguyễn Đăng Khoa 18.1 CNOT17 08/02/2000  
481 18105561 Nguyễn Phú Quý 18.1 CNOT17 09/03/2000  
482 18105758 Nguyễn Văn Quốc 18.1 CNOT17 06/02/2000  
483 18105756 Lê Quang Phúc 18.1 CNOT17 24/01/1999  
484 18103005 Phan Hoàng Đến 18.1 ĐCN1 19/08/1998  
485 18103008 Dương Minh Hiển 18.1 ĐCN1 12/10/2000  
486 18103020 Nguyễn Trọng Nghĩa 18.1 ĐCN1 17/11/2000  
487 18103025 Võ Thái Quân 18.1 ĐCN1 10/02/2000  
488 18103026 Nguyễn Phước Sang 18.1 ĐCN1 18/12/1999  
489 18103033 Lê Long Việt 18.1 ĐCN1 02/02/2000  
490 18103138 Nguyễn Sang U 18.1 ĐCN1 20/06/1999  
491 18103034 Đặng Thanh Tuấn Anh 18.1 ĐCN2 06/01/2000  
492 18103036 Trần Quốc 18.1 ĐCN2 15/07/2000  
493 18103037 Giang Triều Dâng 18.1 ĐCN2 11/10/1999  
494 18103042 Lê Cao Huy 18.1 ĐCN2 13/06/2000  
495 18103043 Phan Huy Khải 18.1 ĐCN2 15/10/2000  
496 18103052 Trần Hữu Nghĩa 18.1 ĐCN2 10/02/1999  
497 18103055 Diệp Hào Phú 18.1 ĐCN2 09/02/2000  
498 18103056 Lê Hoàng Phúc 18.1 ĐCN2 09/02/2000  
499 18103057 Nguyễn Vinh Quang 18.1 ĐCN2 03/02/1997  
500 18103133 Trần Trung Tính 18.1 ĐCN2 26/10/1999  
501 18103072 Nguyễn Văn Dương 18.1 ĐCN3 12/03/2000  
502 18103079 Trương Hoàng Khương 18.1 ĐCN3 02/10/1997  
503 18103085 Trần Phước Nguyên 18.1 ĐCN3 07/04/2000  
504 18103092 Phạm Nhật Tân 18.1 ĐCN3 30/03/2000  
505 18103136 Trương Hoài Thịnh 18.1 ĐCN3 07/08/2000  
506 18103100 Nhan Thanh Chiều 18.1 ĐCN4 22/11/2000  
507 18103106 Huỳnh Văn Hòa 18.1 ĐCN4 20/06/2000  
508 18103107 Nguyễn Tuấn Huỳnh 18.1 ĐCN4 24/07/2000  
509 18103113 Phạm Phước Lộc 18.1 ĐCN4 01/01/2000  
510 18103114 Lê Minh Mẫn 18.1 ĐCN4 07/05/2000  
511 18103115 Nguyễn Hoàng Nam 18.1 ĐCN4 21/09/2000  
512 18103124 Phạm Thanh Tấn 18.1 ĐCN4 27/08/1999  
513 18103126 Trần Lê Minh Thiện 18.1 ĐCN4 22/10/2000  
514 18103129 Hồ Văn Viễn 18.1 ĐCN4 13/01/2000  
515 18103132 Danh Lành 18.1 ĐCN4 20/01/2000  
516 18103139 Nguyễn Tấn Phát 18.1 ĐCN4 23/01/1998  
517 18101004 Trương Tuấn Bình 18.1 ĐTCN1 29/11/2000  
518 18101011 Phạm Chí Hào 18.1 ĐTCN1 29/08/1998  
519 18101014 Nguyễn Minh Khang 18.1 ĐTCN1 24/11/2000  
520 18101017 Tô Bảo Lâm 18.1 ĐTCN1 26/04/2000  
521 18101020 Trừ Minh Nhật 18.1 ĐTCN1 28/05/1998  
522 18101021 Nguyễn Minh Nhựt 18.1 ĐTCN1 13/07/1999  
523 18101025 Hà Tiến Thanh 18.1 ĐTCN1 08/11/2000  
524 18101057 Lê Quang An 18.1 ĐTCN1 30/01/1999  
525 18101039 Nguyễn Văn Hậu 18.1 ĐTCN2 14/09/1999  
526 18101040 Nguyễn Thanh Huy 18.1 ĐTCN2 28/01/1999  
527 18101041 Nguyễn Hoàng Khang 18.1 ĐTCN2 22/10/1999  
528 18101044 Nguyễn Minh Kiệp 18.1 ĐTCN2 28/07/1997  
529 18101055 Lê Minh Trọng 18.1 ĐTCN2 19/09/1990  
530 18110008 Mai Nhất Duy 18.1 KTMLĐHKK1 27/07/1995  
531 18110012 Nguyễn Quang Huy 18.1 KTMLĐHKK1 02/05/2000  
532 18110014 Nguyễn Dương Khang 18.1 KTMLĐHKK1 27/09/2000  
533 18110015 Nguyễn Hồng Khánh 18.1 KTMLĐHKK1 13/12/2000  
534 18110017 Đặng Bình Khương 18.1 KTMLĐHKK1 31/03/2000  
535 18110020 Trương Minh Mẫn 18.1 KTMLĐHKK1 07/12/1999  
536 18110022 Nguyễn Thanh Nghiệp 18.1 KTMLĐHKK1 15/07/2000  
537 18110034 Trần Thương Tín 18.1 KTMLĐHKK1 25/07/1999  
538 18110035 Phạm Văn Toàn 18.1 KTMLĐHKK1 19/10/2000  
539 18110037 Trọng 18.1 KTMLĐHKK1 10/11/2000  
540 18110041 Đỗ Tuấn Anh 18.1 KTMLĐHKK2 09/04/2000  
541 18110043 Đặng Chí Công 18.1 KTMLĐHKK2 12/01/2000  
542 18110048 Trương Tường Duy 18.1 KTMLĐHKK2 08/12/1999  
543 18110055 Nguyễn Minh Khánh 18.1 KTMLĐHKK2 17/10/2000  
544 18110064 Phan Thành Phú 18.1 KTMLĐHKK2 10/02/1997  
545 18110068 Nguyễn Thiên Sơn 18.1 KTMLĐHKK2 27/04/2000  
546 18110072 Phan Phước Thuận 18.1 KTMLĐHKK2 01/07/2000  
547 18110078 Trần Trọng Văn 18.1 KTMLĐHKK2 29/09/2000  
548 18110085 Nguyễn Tiến Đạt 18.1 KTMLĐHKK3 29/01/2000  
549 18110087 Lương Nhật Duy 18.1 KTMLĐHKK3 12/01/2000  
550 18110088 Võ Pha Ga 18.1 KTMLĐHKK3 18/08/1999  
551 18110100 Nguyễn Huỳnh Nhật Minh 18.1 KTMLĐHKK3 31/07/2000  
552 18110109 Trần Thanh Tân 18.1 KTMLĐHKK3 21/08/1999  
553 18110120 Nguyễn Quốc Việt 18.1 KTMLĐHKK3 20/04/2000  
554 18114011 Bùi Chí Hiếu 18.1 VHSCTBL1 26/09/1999  
555 18114018 Nguyễn Thành Tuấn Kiệt 18.1 VHSCTBL1 11/11/2000  
556 18114024 Nguyễn Hửu Nhật 18.1 VHSCTBL1 31/08/2000  
557 18114035 Trần Nhựt Toàn 18.1 VHSCTBL1 08/07/2000  
558 18114052 Nguyễn Huy Hoàng 18.1 VHSCTBL2 24/02/2000  
559 18114062 Nguyến Xuân Mẫn 18.1 VHSCTBL2 25/03/2000  
560 18114080 Lê Tuấn Anh 18.1 VHSCTBL3 31/05/2000  
561 18114118 Nguyễn Trường Vỹ 18.1 VHSCTBL3 23/04/2000  
562 18305018 Phạm Trần Kiệt 18.3 CNOT1 28/09/2001  
563 18305078 Lê Hoàng Nhân 18.3 CNOT2 16/04/2003  
564 18305110 Nguyễn Lê Bửu Dinh 18.3 CNOT3 18/03/2003  
565 18305116 Nguyễn Phi Hùng 18.3 CNOT3 27/11/1997  
566 18305117 Lê Đức Hưng 18.3 CNOT3 11/03/2001  
567 18305118 Trương Minh Huy 18.3 CNOT3 17/11/2000  
568 18305121 Nguyễn Thanh Khoa 18.3 CNOT3 16/10/2003  
569 18305125 Phạm Quang Minh 18.3 CNOT3 11/07/2003  
570 18305132 Đặng Trần Hoàng Phát 18.3 CNOT3 16/07/2003  
571 18305136 Tạ Đức Quân 18.3 CNOT3 27/12/1997  

 

(Ngày đăng: 25-03-2019)