V/v triển khai thực hiện Công văn số 4111/UBND-HCTC ngày 23/9/2021 của UBND TP.Cần Thơ

Kiểm tra thêm

Hướng dẫn Đăng ký xác nhận tạm hoãn nghĩ vụ quân sự – CĐNCT Khóa 19, 20

Sinh viên đăng ký tại đây: