Trường CĐ nghề Cần Thơ bổ nhiệm cán bộ quản lý tháng 07/2021

Ngày 06/07/2021 tại trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã thực hiện lễ công bố và trao quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng trực thuộc trường.

Hai nhân sự mới được bổ nhiệm gồm:

– Bà Nguyễn Xuân Hiền được tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, kiêm phụ trách Kế toán kể từ ngày 01/07/2021.

– Ông Văn Ngọc Thống Nhất được tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính kể từ ngày 01/07/2021.

– Trước đó, Trường cũng đã tiếp nhận ông Phạm Minh Trung, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ Đỏ đến nhận công tác tại Phòng Đào tạo, đồng thời bổ nhiệm ông Phạm Minh Trung giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Đào tạo kể từ ngày 05/06/2021

Hình ảnh buổi lễ công bố:

N.T.H

Kiểm tra thêm

Giờ hướng nghiệp: Nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh | Cao đẳng Nghề Cần Thơ | VTC14

VTC14 | Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh là nghề vận hành, bảo dưỡng …