TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ngày 06/9/2023, tại cuộc họp giao ban tháng 9, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của phòng Tổ chức – Hành chính và Trung tâm Liên kết đào tạo và Quan hệ hợp tác, cụ thể:

– Ông Văn Ngọc Thống Nhất – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, kể từ ngày 01/9/2023.

Ông Trang Vũ Phương – Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cho ông Văn Ngọc Thống Nhất

–  Bà Bùi Thị Thu Hường – Kế toán phòng Kế hoạch – Tài chính được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo và Quan hệ hợp tác, kể từ ngày 01/9/2023.

Ông Trang Vũ Phương – Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác cho bà Bùi Thị Thu Hường

Sau khi nhận Quyết định bổ nhiệm, từng viên chức phát biểu quyết tâm sẽ có cố gắng nghiên cứu, học tập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Giám hiệu giao phó.

Ông Trang Vũ Phương – Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định công tác cán bộ

Phát biểu tại buổi trao Quyết định, ông Trang Vũ Phương – Hiệu trưởng Nhà trường trao đổi về chức năng, nhiệm vụ cần thực hiện và đề nghị cá nhân nhận Quyết định cần tích cực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã được lãnh đạo phân công; đề nghị các đơn vị quan tâm, hỗ trợ để các đồng chí mới phát huy được tinh thần và sức chiến đấu nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của phòng, trung tâm nói riêng và Nhà trường nói chung./.

Xem thêm

KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP KHÓA 20.1&21.3 ĐỢT 2- THÁNG 9/2023

https://drive.google.com/file/d/14VE7qc4q5Iema4f7_qSekTRB3UUbry1E/view?usp=sharing