Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý tháng 05/2022

Ngày 26/5/2022 tại trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã thực hiện lễ công bố và trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng trực thuộc trường.

Nhân sự mới được điều động và bổ nhiệm:

– Ông Lê Hữu Nghĩa Phó Trưởng khoa Điện tử được điều động đến nhận nhiệm tại Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, kể từ ngày 24/05/2022.

Hình ảnh buổi lễ công bố:

T.H.P.K

Xem thêm

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 19/5/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan Dân …