THÔNG BÁO Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khóa 17.1 và 18.3

Kiểm tra thêm

Danh sách phòng thi – Kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2020

Lưu ý: + Sinh viên có mặt trước phòng thi 15′ để làm thủ tục …