THÔNG BÁO Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khóa 17.1 và 18.3

Kiểm tra thêm

Kết quả thi tốt nghiệp – Đợt thi tháng 12 năm 2020

Lưu ý: Thời gian nhận đơn phúc khảo từ 11/01/2021 đến 16h00 ngày 13/01/2021. (Sinh …