THÔNG BÁO Về việc đăng ký học môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh

Tải về tại đây!

 

 

Kiểm tra thêm

Thông báo nghỉ học và dạy bù Tháng 05-2020