THÔNG BÁO Về việc đăng ký học môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh

Tải về tại đây!

 

 

Kiểm tra thêm

DANH SÁCH CHIA ĐẠI ĐỘI GDQP&AN ĐỢT 2 – KHÓA 20 – TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 THÔNG BÁO Về việc học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh Năm …