THÔNG BÁO Về thời gian phỏng vấn, thực hànhcác ứng viên dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Kiểm tra thêm

THÔNG BÁO MỜI THẦU Khai thác dịch vụ căn tin tại trường Cao đẳng nghề Cần Thơ