Thông báo tuyển dụng lao động (nhân viên tạp vụ, vệ sinh)

Xem thêm

Thông báo thực hiện điều tra dịch tễ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID 19 đối với cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

 In phiếu tại đây: Phiếu khai báo y tế dành cho Công chức viên …