Thông báo nghỉ hè năm học 2021-2022

Xem thêm

Lịch thi Học kỳ I, năm học 2021 – 2022

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước Phòng thi 15′ , trước giờ bắt đầu …