THÔNG BÁO Mời các đơn vị tham gia chào giá sửa chữa xe ô tô phục vụ công tác (lần 3)

Tải mẫu báo giá tại đây

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA CHÀO GIÁ NÂNG CẤP CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QLĐT VÀ SỬA CHỮA PHẦN CỨNG MÁY CHỦ QLĐT

Thông báo:  Tải mẫu Chào giá tại đây