Thông báo 686/TB-CĐN về việc nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9