Thời khóa biểu học kì I – Năm học 2020-2021 (Khóa 18, 19 và Khóa 20)

Khoa Cơ khí

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Đại cương

Khoa Điện tử

Khoa Điện

Khoa Động lực

Khoa Xây dựng

Tổ Điện lạnh