Sứ mệnh – Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh: Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu, tham gia đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động; Liên kết đào tạo kỹ sư thực hành (khối K), Đại học Kỹ thuật (Khối A).

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, Kỹ năng dạy học cho đội ngũ giáo viên dạy nghề của thành phố Cần Thơ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm nghề.

Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật góp phần nâng cao cuộc sống và phát triển bền vững xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn: Xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, thành Trường dạy nghề trọng điểm chất lượng cao đạt đẳng cấp quốc tế (2015-2020) theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Bảo đảm mang lại cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường một môi trường thuận lợi để có thể phát huy năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo; tạo cho người học có được môi trường học tập khang trang, hiện đại, được trang bị những kiến thức tiên tiến và các kỹ năng cần thiết để lập thân, lập nghiệp trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2030 thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Cần Thơ; là cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng, đại học theo định hướng ứng dụng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khẳng định thương hiệu và uy tín, đào tạo nhân lực có chất lượng cao, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giá trị cốt lõi: Đổi mới và sáng tạo: Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ luôn khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt trong giảng dạy và nghiên cứu, trong xây dựng và phát triển nhà trường.

Chất lượng và hiệu quả: Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ luôn đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu trong mọi hoạt động phát triển của Nhà trường; Định hướng đào tạo theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Kế thừa và phát triển: Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ luôn tôn trọng và kế thừa truyền thống phát triển của Nhà trường; luôn ưu tiên phát triển, nâng cao chất lượng các ngành nghề truyền thống và các ngành nghề công nghiệp, kinh tế – xã hội mũi nhọn. Truyền thống là bệ phóng cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Hợp tác và thân thiện: Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ luôn mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác trong nước và quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ. Quan hệ hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, lâu dài và bền vững.

Khẩu hiệu hành động: “Đổi mới – Hiệu quả – chất lượng – Phát triển – Hội nhập”