Quy định về việc học Giáo dục ANQP tại Khu Hòa An

Kiểm tra thêm

Danh sách tập trung học môn Giáo dục ANQP năm học 2020-2021 đợt 1 (từ 6/9 đến 13/9)

Click vào liên kết bên dưới để xem: Danh sách tập trung 6h00 ngày 06 …