NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

GIẤY MỜI
Tham gia “Ngày hội việc làm” năm 2023

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên đã và chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu tìm việc, tiếp cận với thông tin thị trường lao động, gặp gỡ các doanh nghiệp, nhanh chóng tìm được việc làm. Đồng thời nâng cao hiệu quả gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên:
Trưởng Cao đẳng nghề Cần Thơ trân trọng kinh mời Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng tại “Ngày hội việc làm” năm 2023 cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: ngày thứ tư 17/5/2023 (từ 6h30 đến 11h30)
Địa điểm: tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, số 57, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Nhà trường đề xuất một số nội dung mời Quý Doanh nghiệp tham gia như sau:

1. Tổ chức gian hàng tự giới thiệu, quảng bá về doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.

2. Giới thiệu nhu cầu tuyển dụng và tổ chức phỏng vấn tuyển dụng.

Quý Doanh nghiệp vui lòng gửi thông tin đăng ký theo mẫu Phụ lục 4 về Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ hoặc Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác bằng 1 trong các hình thức sau:

– Qua email: caodangnghe@ctvc.edu.vn hoặc nqtrung@ctvc.edu.vn

– Qua di động: 0909649734 (Nguyễn Quốc Trung), giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác trước ngày 12/5/2023

Trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2

https://drive.google.com/file/d/105U4QX-Y_GPurOWdYVe2S9FAOj7VyLRd/view?usp=sharing