Lịch thi Học kỳ I, năm học 2021 – 2022

Lưu ý:

Sinh viên có mặt trước Phòng thi 15′ , trước giờ bắt đầu thi ; Buổi sáng 6h45’/8h45′ ‘ Buổi chiều 12h45’/14h45’
Trang phục: đồng phục,  mang bảng tên HSSV ( trương hợp bị mất hoặc chưa cấp thẻ HSSV thì mang theo CCCD) 
Lưu ý: Không giải quyết vào Phòng thi HSSV không mang bảng tên HSSV, không đồng phục theo qui định 

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18/2022 (Từ ngày 02/5 đến hết ngày 08/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 02/5 – Nghỉ lễ 30/4 …