LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53/2021 (Từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 02/01/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 27/12 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.
– Viên chức làm việc theo Công văn 1038/CĐN-TCHC ngày 13/12/2021.
Ba 28/12     PHT Văn Đức làm việc tại Trường
08h00 Phòng Họp khu TVĐT Hội nghị “Kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, cá nhân trong Ban chấp hành Đảng bộ năm 2021” – Ban chấp hành Đảng bộ
14h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp rà soát các nội dung nghiệm thu thanh lý hợp đồng điều chỉnh chương trình, giáo trình – PHT Quang Trung

– Hồng Tho, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Nguyễn Tuấn

– Xuân Hiền, Minh Trung, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền

29/12 07h30 Trực tuyến HT Vũ Phương dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 (theo Giấy mời số 58 của Đảng ủy khối CQDC Đảng)
08h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp giải quyết các nội dung liên quan đến khoa Sư phạm GDNN (theo Giấy mời 1090/GM-CĐN) – PHT Quang Trung

– Hà Minh (chuẩn bị nội dung)

– Xuân Hiền, Minh Trung, Thống Nhất

– Như Ý

14h00 Trực tuyến Họp công tác cán bộ – Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Trưởng/ Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

15h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – HT Vũ Phương, PHT Văn Đức

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

– Trọng Hiếu

Năm 30/12     HT Vũ Phương, PHT Văn Đức làm việc tại Trường
08h30 Trực tuyến Họp giáo viên chủ nhiệm các khóa. – PHT Quang Trung

– Thanh Nghi (chuẩn bị nội dung)

– Xuân Hiền, Minh Trung

– Giáo viên chủ nhiệm các khóa

Sáu 31/12     HT Vũ Phương, PHT Quang Trung làm việc tại Trường
08h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp triển khai dự thảo văn kiện Hội nghị viên chức năm 2022 cho các đơn vị – PHT Văn Đức

– Quốc Trung, Bá Hùng

– Minh Trung, Xuân Hiền, Thống Nhất

– 4 tổ trưởng Tổ Công đoàn (Minh Ngọc, Trúc Linh, Minh Thuấn, Hữu Nghĩa)

14h00 Phòng Truyền thống Lễ kết nạp đảng viên chi bộ Đào tạo I – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐTI
Bảy 01/01     Nghỉ tết Dương lịch 2022 từ ngày 01-03/01/2022 (theo Thông báo số 1089/TB-CĐN ngày 24/12/2021)

– PHT Văn Đức, Bá Hùng trực lãnh đạo theo danh sách phân công

CN 02/01        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022 (Từ ngày 03/01 đến hết ngày 09/01/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 03/01     Nghỉ tết …