LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52/2021 (Từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 26/12/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 20/12 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

08h30 Phòng Truyền thống Phỏng vấn ứng viên nghề CNOT – Ban kiểm tra theo Quyết định 1034/QĐ-CĐN

– Quốc Trung

– Hữu Nghĩa

14h30 Trực tuyến Họp giải quyết các vấn đề đào tạo năm học 2020 – 2021 – Ban giám hiệu

– Thanh Nghi

– Minh Trung, Xuân Hiền

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các Khoa/Tổ bộ môn

– Ái Nhân

Trực tuyến PHT Quang Trung dự Hội nghị tập huấn công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021 (theo Công văn số 2765 của Tổng cục GDNN từ ngày 20 – 22/12/2021)
Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.
– Viên chức làm việc theo Công văn 1038/CĐN-TCHC ngày 13/12/2021.
Ba 21/12     PHT Văn Đức làm việc tại Trường
15h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp thực hiện công tác cán bộ – Ban chấp hành Đảng ủy

– Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính

22/12 15h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – HT Vũ Phương, PHT Văn Đức

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

– Trọng Hiếu

Năm 23/12 08h00 Hội trường H1 Hội nghị “Kiểm điểm tập thể Ban giám hiệu, cá nhân trong Ban giám hiệu năm 2021” – Đại diện lãnh đạo cấp trên

– Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn trường

– Trưởng hoặc Phó đại diện các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ Trung tâm

14h00 Phòng Họp khu TVĐT Hội nghị “Kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, cá nhân trong Ban chấp hành Đảng bộ năm 2021” – Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng

– Ban chấp hành Đảng bộ

Sáu 24/12     PHT Quang Trung làm việc tại Trường
09h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp trao quyết định công tác cán bộ – HT Vũ Phương, PHT Văn Đức

– Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính

– Viên chức phòng Kế hoạch – Tài chính

– Viên chức khoa Xây dựng

Bảy 25/12        
CN 26/12        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022 (Từ ngày 03/01 đến hết ngày 09/01/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 03/01     Nghỉ tết …