LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40/2021 (Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 03/10/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 27/9 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

  Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.
    – Viên chức làm việc theo Công văn 744/CĐN-TCHC ngày 24/9/2021.
Ba 28/9 09h30 Trực tuyến Họp xét tuyển sinh đợt 4 – Hội đồng tuyển sinh

– Trúc Hà, Hiền Tưởng

29/9 08h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp thẩm định quy trình 19. – Ban giám hiệu

– Hồng Tho, Ái Nhân, Bá Hùng, Quốc Trung, Hà Minh

– Xuân Hiền

13h30 Trực tuyến PHT Quang Trung dự Hội thảo tham vấn tổ chức thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS (theo Công văn 2094 của TC GDNN)
Năm 30/9     PHT Văn Đức làm việc tại Trường
14h00 Phòng Họp khu TVĐT Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan dân chính Đảng – Ban chấp hành Đảng bộ
Sáu 01/10     PHT Văn Đức, PHT Quang Trung làm việc tại Trường
14h00 Phòng Họp trực tuyến (tầng 3), Văn phòng UBND TPCT HT Vũ Phương dự Họp trực tuyến về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (theo Giấy mời số 544 của UBND TPCT)
Bảy 02/10        
CN 03/10        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42/2021 (Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 17/10/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 11/10 08h00 Trực tuyến Họp …