LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 CỦA BGH (Từ 21/9/2020 đến 27/9/2020)

Thứ hai (ngày 21/9):

            – 09h00: Họp v/v thi kỹ năng nghề Quốc gia. TP: HT Vũ Phương, PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Quốc Trung, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Thanh Nhàn. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h30: Rà soát, kiểm tra hồ sơ giáo viên và minh chứng của khoa CNTT. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Hữu Hậu, Thanh Điền, Hà Minh, Nguyễn Tuấn, Thanh Tuyền, Mộng Thùy, Trọng Hiếu, Thanh Nhàn. Địa điểm: Văn phòng khoa CNTT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – PHT Văn Đức làm việc tại Trường

 

Thứ ba (ngày 22/9):

            – 08h00: HT Vũ Phương dự Hội thảo (theo Thư mời của trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ) tại Phòng Hội thảo 2, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ

            – 08h00: Rà soát, kiểm tra minh chứng tiêu chí 6. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Nguyễn Tuấn, Lê Thị Thơ, Thanh Tuyền, Mộng Thùy, Minh Mẫn. Địa điểm: Phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 11h00: Tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam). TP: Ban giám hiệu, Thanh Tuyền, Lan Phương. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h30: Rà soát, kiểm tra hồ sơ giáo viên và minh chứng của khoa Điện tử. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Hữu Hậu, Thanh Điền, Nguyễn Tuấn, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền, Mộng Thùy, Huỳnh Anh. Địa điểm: Văn phòng khoa Điện tử. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ tư (ngày 23/9):  

            – 08h00: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Quốc Trung, Bỉnh Tiến, Đăng Khoa dự Hội thảo (theo Công văn 858 của Trung tâm DVVL TPCT) tại P412 tầng 3A Trung tâm DVVL TPCT

            – 08h00: Rà soát, kiểm tra minh chứng tiêu chí 7. TP: HT Vũ Phương, PHT Thùy Trang, Bá Hùng, Thanh Nghi , Quốc Trung, Quang Trung, Thanh Điền, Mộng Thùy, Tuấn Cường. Địa điểm: Phòng họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h30: Rà soát, kiểm tra hồ sơ giáo viên và minh chứng của tổ bộ môn Điện lạnh. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Hà Minh, Hoàng Phúc, Trung Quang, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Mộng Thùy, Thanh Nhàn. Địa điểm: Văn phòng tổ bộ môn Điện lạnh. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: HT Vũ Phương, Quốc Trung dự Họp (theo Giấy mời 2866 Sở LĐTBXH) tại Phòng Họp tầng 2, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPCT

           – 14h30: HT Vũ Phương dự Họp (theo Giấy mời 2889 sở LĐTBXH) tại Phòng Họp tầng 2, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPCT

          – PHT Văn Đức làm việc tại Trường

 

Thứ năm (ngày 24/9):

            – 08h00: Rà soát, kiểm tra minh chứng tiêu chí 8. TP: PHT Thùy Trang, Bá Hùng, Thanh Nghi, Ái Nhân, Quốc Trung, Mộng Thùy, Trọng Hiếu, Lê Minh Nhựt. Địa điểm: Phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h30: Rà soát, kiểm tra hồ sơ giáo viên và minh chứng của khoa Động lực. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền, Mộng Thùy, Thanh Nhàn. Địa điểm: Văn phòng khoa Động lực. LỊCH THAY THÔNG BÁO

           – 16h00: Tiếp và làm việc với Vụ Nhà giáo – TC GDNN. TP: HT Vũ Phương, PHT Thùy Trang, Bá Hùng, Thanh Nghi, Quốc Trung, Ái Nhân, Trọng Nhân. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – PHT Thùy Trang, Chí Lợi đi công tác tại Bình Định (từ ngày 24-27/09/2020)

           – PHT Văn Đức làm việc tại Trường

 

Thứ sáu (ngày 25/9):

            – 08h00: HT Vũ Phương, Thanh Nghi dự Hội nghị (theo Công văn số 2101 của Tổng cục GDNN) tại Khách sạn Lan Vy, TPCT

            – 08h00: Rà soát, kiểm tra minh chứng tiêu chí 9. TP: PHT Văn Đức, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quốc Trung, Ái Nhân, Mộng Thùy, Trọng Hiếu, Thanh Lợi. Địa điểm: Phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h30: Tiếp và làm việc với trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. TP: Ban giám hiệu, Bá Hùng, Quang Trung, Thanh Nghi, Nhật Minh, Quốc Trung. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ bảy (ngày 26/9):

            – 08h30: Họp chuẩn bị tham gia kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 tại Hà Nội. TP: HT Vũ Phương, PHT Thùy Trang, Quốc Trung, Huỳnh Anh, Thanh Nhàn, Đăng Khoa. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Chủ nhật (ngày 27/9):

Kiểm tra thêm

Kết quả tuyển sinh Cao đẳng – Đợt 3 – Năm 2020

Lưu ý: + Thời gian làm hồ sơ nhập học và đóng học phí từ …