LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39/2021 (Từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 26/9/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 20/9 Buổi chiều   PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
08h30 Trực tuyến Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

  Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.
    – Các khoa, tổ bộ môn và học sinh, sinh thực hiện giãn cách xã hội theo Công văn 726/CĐN-TCHC ngày 20/9/2021
Ba 21/9 Cả ngày   PHT Văn Đức làm việc trực tuyến
Buổi chiều   PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
08h00 Phòng Họp khu TVĐT Công tác triển khai thực hiện dự án. – Ban Giám hiệu

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

09h00 Phòng Họp khu TVĐT Tiếp và làm việc với Đài PTTH TP Cần Thơ – PHT Quang Trung

– Minh Trung

22/9 Buổi chiều   PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
08h30 Trực tuyến Họp về công tác đào tạo – PHT Quang Trung

– Ái Nhân, Minh Trung

– Tú Uyên, Lam Bửu

Năm 23/9 Cả ngày   PHT Văn Đức làm việc trực tuyến
Buổi chiều   PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
Sáu 24/9 Buổi chiều   PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
08h30 Trực tuyến Họp chương trình, giáo trình – PHT Quang Trung

– Ái Nhân, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hữu Hậu, Nguyễn Tuấn

– Minh Trung, Xuân Hiền, Cúc, Hồng Châu, Trung Quang, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền

– Tú Uyên

Bảy 25/9        
CN 26/9        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42/2021 (Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 17/10/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 11/10 08h00 Trực tuyến Họp …