LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2022 (Từ ngày 19/9 đến hết ngày 25/9/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 19/9 07h30 Hội trường H4 – khu Tích hợp 1 Thầy Phương (HT) dự tuyên truyền, tập huấn chính trị hè và sinh hoạt đầu khóa cho HSSV trường Cao đẳng nghề Cần Thơ – Nhóm 1
07h30 Hội trường khu Tích hợp 2 Thầy Quang Trung (PHT) dự tuyên truyền, tập huấn chính trị hè và sinh hoạt đầu khóa cho HSSV trường Cao đẳng nghề Cần Thơ – Nhóm 3
09h00 Trung đoàn 932 (Q. Cái Răng) Thầy Đức (PHT) dự Lễ Bế mạc Hội thao GDQP&AN học sinh sinh viên TPCT lần thứ XII năm 2022 (theo Giấy mời số 2650 của Sở GD&ĐT)
14h00 Phòng Hiệu trưởng – Họp tập thể lãnh đạo

– Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý (bước 1)

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc (TP. TCHC)

Ba 20/9   Thầy Phương (HT), thầy Quang Trung (PHT) làm việc tại Trường
07h30 Hội trường H4 – khu Tích hợp 1 Thầy Đức (PHT) dự tuyên truyền, tập huấn chính trị hè và sinh hoạt đầu khóa cho HSSV trường Cao đẳng nghề Cần Thơ – Nhóm 2
21/9 08h00 Hội trường Thành ủy Thầy Quang Trung (PHT) dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 06/8/2008 của BCH TƯ Đảng khóa X (theo Giấy mời số 356 của Thành ủy)
08h30 Phòng Truyền thống Họp Ban chấp hành Công đoàn – Ban chấp hành Công đoàn
09h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng Tuyển sinh – Hội đồng tuyển sinh (theo Quyết định số 543/QĐ-CĐN ngày 11/8/2022)

– Cô Hà (P. ĐT)

14h45 Phòng Họp TVĐT Họp xét kết quả thi và công nhận tốt nghiệp – Hội đồng thi tốt nghiệp (theo Quyết định số 538/QĐ-CĐN ngày 10/8/2022)

– Ban thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp (theo Quyết định số 439/QĐ-CĐN ngày 29/6/2022)

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các khoa, tổ bộ môn

Năm 22/9 14h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Sở LĐTBXH, BHXH TPCT, UBND quận Bình Thủy v/v trao đổi về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Trường (theo Công văn số 3119 của Sở LĐTBXH) – Ban giám hiệu

– Thầy Nghĩa (PTP. CT HSSV), thầy Bình (PTP. KHTC), thầy Nhất (PTP. TCHC)

– Cô Ngọc (P. TCHC), Gấm (P. KHTC)

Sáu 23/9 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp công tác chuẩn bị đánh giá ngoài nghề ĐCN và nghề KTML-ĐHKK năm 2022; đánh giá ngoài cơ sở năm 2023 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc phó các Phòng/ Khoa/ Tổ bộ môn/ Trung tâm

– Cô Thùy (P. KĐ), thầy Đăng Khoa (K. Điện)

10h00 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý (bước 2) – Ban Thường vụ đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó các Phòng/ Khoa/ Tổ bộ môn/ Trung tâm

Bảy 24/9  
CN 25/9

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2023 (Từ ngày 11/9 đến hết ngày 17/9/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 11/9 08h00 Phòng Hiệu trưởng …