LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 CỦA BGH (Từ 14/9/2020 đến 20/9/2020)

Thứ hai (ngày 14/9):

– 15h00: HT Vũ Phương làm việc với khoa CNTT (Trưởng và toàn thể giảng viên khoa) tại Văn phòng khoa CNTT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

– PHT Văn Đức, PHT Thùy Trang làm việc tại Trường

 

Thứ ba (ngày 15/9):

– 08h00: Rà soát, kiểm tra minh chứng tiêu chí 1. TP: HT Vũ Phương, PHT Thùy Trang, Bá Hùng, Quang Trung, Thanh Nghi, Thanh Điền, Nguyễn Tuấn, Mộng Thùy, Như Ý, Trọng Hiếu. Địa điểm: Phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

– 09h30: HT Vũ Phương làm việc với khoa Đại cương (Trưởng, các Phó và toàn thể giảng viên khoa) tại Văn phòng khoa Đại cương. LỊCH THAY THÔNG BÁO

– 13h30: Rà soát, kiểm tra hồ sơ giáo viên và minh chứng của khoa Đại Cương. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Quốc Trung, Hà Minh, Thanh Tuyền, Hồng Châu, Mộng Thùy, Trọng Hiếu, Huỳnh Anh. Địa điểm: Văn phòng khoa Đại cương. LỊCH THAY THÔNG BÁO

– 15h00: Họp v/v phát sinh trong quá trình triển khai hạng mục cải tạo, nâng cấp sân đường. TP: HT Vũ Phương, PHT Văn Đức, Nhật Minh, Quang Trung và khách mời (Sở, Văn phòng UBND). Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ tư (ngày 16/9):  

   – 08h00: Rà soát, kiểm tra minh chứng tiêu chí 2. TP: PHT Văn Đức, PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Quốc Trung, Nguyễn Tuấn, Trọng Nhân, Thanh Tuyền, Mộng Thùy, Minh Hải. Địa điểm: Phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

– 09h30: Ban giám hiệu hội ý tại Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

– 13h30: Rà soát, kiểm tra hồ sơ giáo viên và minh chứng của khoa Xây dựng. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Hà Minh, Thanh Điền, Trung Quang, Hồng Châu, Bỉnh Tiến, Mộng Thùy, Huỳnh Anh. Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

           

Thứ năm (ngày 17/9):

   – 08h00: Rà soát, kiểm tra minh chứng tiêu chí 3. TP: HT Vũ Phương, Bá Hùng, Thanh Nghi, Hoàng Phúc, Hữu Hậu, Nguyễn Tuấn, Minh Ngọc, Mộng Thùy, Thúy Lan (P. TCHC). Địa điểm: Phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

– 09h00: Hội ý đề án sáp nhập Trường TCN Thới Lai vào Trường CĐN Cần Thơ. TP: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường (mở rộng), Quang Trung, Bá Hùng. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

– 13h30: Rà soát, kiểm tra hồ sơ giáo viên và minh chứng của khoa Điện. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Nguyễn Tuấn, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền, Mộng Thùy, Thanh Nhàn. Địa điểm: Văn phòng khoa Điện. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ sáu (ngày 18/9):

– 08h00: Rà soát, kiểm tra minh chứng tiêu chí 4. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Ái Nhân, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Nguyễn Tuấn, Mộng Thùy, Tú Uyên. Địa điểm: Phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

– 09h00: PHT Văn Đức, Trọng Hiếu dự Hội nghị (theo Giấy mời 455 UBND TP) tại Hội trường UBND TPCT

– 11h30: PHT Thùy Trang dự lễ khởi công công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” (theo Thư mời của UBND P. Bùi Hữu Nghĩa) tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TPCT

– 13h30: Rà soát, kiểm tra hồ sơ giáo viên và minh chứng của khoa Cơ khí. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Hà Minh, Trung Quang, Bỉnh Tiến, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Mộng Thùy, Huỳnh Anh. Địa điểm: Văn phòng khoa Cơ khí. LỊCH THAY THÔNG BÁO

– HT Vũ Phương làm việc tại Trường

 

Thứ bảy (ngày 19/9):

– 08h30: Họp giáo viên chủ nhiệm tháng 9/2020. TP: HT Vũ Phương, PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Ái Nhân, Trưởng (hoặc Phó) các Khoa – Tổ bộ môn, toàn thể Giáo viên chủ nhiệm các khóa. Địa điểm: Hội trường tầng 1 khu nhà xưởng điện tử (cũ). LỊCH THAY THÔNG BÁO

– 09h30: Ban giám hiệu làm việc với Thanh Nghi, Ái Nhân, Nhật Minh, Hồng Tho, Hà Minh, Thanh Điền, Hoàng Phúc, Hữu Hậu, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Trung Quang, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền. Địa điểm: Hội trường tầng 1 khu nhà xưởng điện tử (cũ). LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Chủ nhật (ngày 20/9):

– 08h30: HT Vũ Phương dự lễ khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” (theo Thư mời của UBND P. Bùi Hữu Nghĩa) tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TPCT

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 CỦA BGH (Từ 07/9/2020 đến 13/9/2020)

Thứ hai (ngày 07/9):             – 14h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ Trường. TP: …