LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38/2021 (Từ ngày 13/9/2021 đến hết ngày 19/9/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 13/9 Buổi chiều   PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
08h30 Trực tuyến Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

08h30 Trực tuyến Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Điện tử
14h00 Trực tuyến Họp v/v xem xét miễn giảm giá thuê mặt bằng các dịch vụ tại Trường – PHT Văn Đức

– Thanh Điền, Bá Hùng

– Xuân Hiền, Thống Nhất

– Thúy Lan, Minh Ngọc

  Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.

– Tổ chức sinh hoạt chính trị cho HSSV đầu khóa 2021 và đầu năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 683/KH-CĐN ngày 26/8/2021 từ ngày 06-11/9/2021 (khóa 19, 20)

    – Các khoa, tổ bộ môn và học sinh, sinh thực hiện giãn cách xã hội theo Công văn 3508/UBND-HCTC ngày 24/8/2021 của UBND TPCT
Ba 14/9 Cả ngày   PHT Văn Đức làm việc trực tuyến
Buổi chiều   PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
08h30 Trực tuyến PHT Quang Trung, Thanh Tuyền dự Họp xúc tiến các bước tiếp theo trong việc hợp tác dự án đào tạo nâng cao tay nghề KTV ngành Điều hòa không khí 2021 (theo Thư mời của Cty CP Daikin Air Conditioning Vietnam)
15/9 Buổi chiều   PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
08h30 Trực tuyến Họp thẩm định Quy trình hệ thống bảo đảm chất lượng – Hội đồng đánh giá nội bộ
Năm 16/9 Cả ngày   PHT Văn Đức làm việc trực tuyến
Buổi chiều   PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
08h30 Trực tuyến PHT Văn Đức dự Hội nghị sơ kết và biểu dương mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu năm 2021 (theo Công văn 1978 của TC GDNN)
14h00 Trực tuyến PHT Quang Trung, Ái Nhân, Hoàng Phúc dự họp về việc góp ý Đề án chuyển đổi số trong GDNN (theo CV 1984 ngày 10/9/2021 của TC GDNN)
Sáu 17/9 Buổi chiều   PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
09h30 Trực tuyến Họp xét tuyển sinh đợt 3 – Hội đồng tuyển sinh

– Trúc Hà, Hiền Tưởng

Bảy 18/9        
CN 19/9        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35/2021 (Từ ngày 23/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 23/8     HT Vũ …