LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2022 (Từ ngày 12/9 đến hết ngày 18/9/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 12/9 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban giám hiệu

– Cô Cúc (TP. TCHC)

08h30 Phòng Quản trị Thiết bị Họp phòng Quản trị Thiết bị định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Quản trị Thiết bị
Ba 13/9     Ban giám hiệu làm việc tại Trường  
14/9 08h00 Hội trường Thành ủy Ban giám hiệu dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Kết luận của TƯ và các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy (theo Giấy mời số 351 của Thành ủy)
08h00 Hội trường H4 – khu nhà xưởng tích hợp 1 Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Kết luận của TƯ và các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy (theo Giấy mời số 93 của ĐUK CQDC Đảng) – Toàn thể đảng viên Trường
14h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

– Thầy Hậu (TK. ĐT), thầy Tiến (TK. Điện), cô Tuyền (TTBM. ĐL)

14h00 Hội trường UBND TPCT Thầy Quang Trung (PHT) dự Hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 (theo Giấy mời số 660 của UBND TPCT)
Năm 15/9     Ban giám hiệu làm việc tại Trường  
Sáu 16/9 07h30 Trung đoàn 932 (Q. Cái Răng) Thầy Quang Trung (PHT) dự Lễ Khai mạc Hội thao GDQP&AN học sinh sinh viên TPCT lần thứ XII năm 2022 (theo Giấy mời số 2647 của Sở GD&ĐT)
14h00 Phòng Họp 2 Họp công tác chuẩn bị đánh giá ngoài nghề ĐCN và nghề KTML-ĐHKK – Ban giám hiệu

– Cô Tho (TP. KĐ), thầy Tiến (TK. Điện)

– Thầy Nhất (PP. TCHC), thầy Bình (PP. KHTC)

– Cô Tuyền (TTBM. ĐL)

– Cô Thùy (P. KĐ)

Bảy 17/9        
CN 18/9        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2022 (Từ ngày 19/9 đến hết ngày 25/9/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 19/9 07h30 Hội trường H4 …