LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2022 (Từ ngày 05/9 đến hết ngày 11/9/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 05/9 07h00 Trung tâm GDNN – GDTX Q. Bình Thủy Thầy Quang Trung (PHT) dự Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 (theo Thư mời của Trung tâm GDNN – GDTX quận Bình Thủy)
08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc (TP. TCHC)

Ba 06/9 08h00 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy mở rộng – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp giao ban tháng 9.2022 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

14h00 Hội trường UBND TPCT Thầy Phương (HT) dự Hội nghị về chuyển đổi số TPCT (theo Giấy mời số 642 của UBND TPCT)
14h00 Khoa Điện, Điện tử Họp Hội đồng tư vấn sẽ tham gia tư vấn cho 02 nhóm tác giả tham gia Hội thi TBĐTTL toàn quốc – Ban giám hiệu

– Cô Thơ (TP. NCKH), cô Tho (TP. KĐ), thầy Hậu (TK. ĐT)

– Thầy Minh Trung (PTP. ĐT)

– Các nhóm tác giả

15h30 Phòng Họp 2 Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Kế hoạch – Tài chính
07/9 08h00 Phòng Họp 2 Họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với đề xuất kéo dài thời gian đào tạo và phân công giáo viên giảng dạy NH 2022 – 2023 theo nội dung Tờ trình của Khoa Động lực và TBM Điện lạnh – Thầy Phương (HT), thầy Quang Trung (PHT)

– Thầy Nguyễn Tuấn (TK. ĐL)

– Thầy Minh Trung (PTP. ĐT)

– Cô Tuyền (TTBM. ĐL)

09h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

09h00 Phòng Kiểm định Họp phòng Kiểm định – Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Kiểm định – Đảm bảo chất lượng
09h00 Phòng NCKH – HTQT Họp phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác Quốc tế định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác Quốc tế
09h30 Phòng Truyền thống Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 9 Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính
14h30 VP khoa Cơ khí Họp chi bộ 3 – Thầy Đức (PHT)

– Toàn thể đảng viên chi bộ 3

14h30 Phòng Công tác HSSV Họp chi bộ 7 – Toàn thể đảng viên chi bộ 7
18h00 Hội trường H1 Họp mặt Vui Tết Trung thu – Theo Kế hoạch số 83/KH-CĐCS ngày 15/8/2022 của Công đoàn Trường
Năm 08/9 08h30 Phòng Công tác HSSV Họp phòng Công tác HSSV định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Công tác HSSV
09h00 Trung tâm Liên kết đào tạo Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp định kỳ tháng 9 – Viên chức Trung tâm LKĐT – QHDN
09h00 VP khoa Động lực Họp khoa Động lực định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Động lực
14h30 Phòng Họp dãy H2 Họp chi bộ 6 – Toàn thể đảng viên chi bộ 6
14h30 VP khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Điện
16h00 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 – Toàn thể đảng viên chi bộ 5
Sáu 09/9 08h00 VP khoa CNTT Họp chi bộ 4 – Toàn thể đảng viên chi bộ 4
08h30 Hội trường H1 Họp giáo viên chủ nhiệm – Thầy Quang Trung (PHT)

– Phòng Công tác HSSV

– Giáo viên chủ nhiệm khóa 20.1 và khóa 21

09h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 2 – Thầy Quang Trung (PHT)

– Toàn thể đảng viên chi bộ 2

09h00 VP khoa Đại cương Họp khoa Đại cương định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Đại cương
09h00 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Công nghệ thông tin
09h30 VP khoa Xây dựng Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Xây dựng
09h30 VP khoa Điện tử Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Điện tử
14h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 1 – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên chi bộ 1

14h30 VP TBM Điện lạnh Họp Tổ bộ môn Điện lạnh định kỳ tháng 9 – Viên chức tổ bộ môn Điện lạnh
Bảy 10/9        
CN 11/9        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2023 (Từ ngày 11/9 đến hết ngày 17/9/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 11/9 08h00 Phòng Hiệu trưởng …