LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36/2021 (Từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 30/8     HT Vũ Phương, PHT Văn Đức làm việc tại trực tuyến
08h30 Trực tuyến Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

14h30 Trực tuyến Họp đánh giá công tác tuyển sinh liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa – Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp
    Các khoa, tổ bộ môn và học sinh, sinh thực hiện giãn cách xã hội theo Công văn 3508/UBND-HCTC ngày 24/8/2021 của UBND TPCT
Ba 31/8     PHT Văn Đức làm việc trực tuyến
08h30 Trực tuyến Họp Hội đồng đào tạo – Ban giám hiệu

– Trưởng và Phó các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

– Toàn thể giáo viên, giảng viên cơ hữu của trường

01/9     PHT Văn Đức làm việc trực tuyến
Năm 02/9     – Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2021 theo Thông báo số 686/TB-CĐN ngày 27/8/2021

– HT Vũ Phương, Thống Nhất trực lễ theo danh sách phân công

Sáu 03/9     – Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2021 theo Thông báo số 686/TB-CĐN ngày 27/8/2021

– PHT Quang Trung, Bá Hùng trực lễ theo danh sách phân công

Bảy 04/9        
CN 05/9        

Kiểm tra thêm

Thông báo thu học phí học kỳ I – Năm học 2021 – 2022