LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2022 (Từ ngày 29/8 đến hết ngày 04/9/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 29/8 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc (TP. TCHC)

Ba 30/8     BGH làm việc tại Trường  
31/8 04h45   Thầy Phương (HT), đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên viếng nghĩa trang liệt sĩ TPCT, viếng tượng đài Bác Hồ (theo Giấy mời số 615 của UBND TPCT)
07h30 Hội trường Thành ủy Thầy Phương (HT), thầy Quang Trung (PHT) dự Họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày CMT8 thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (theo Thư mời của BTC các ngày lễ, kỷ niệm TPCT)
09h00 Hội trường Thành ủy Thầy Phương (HT) dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố (theo Giấy mời số 344 của Thành ủy)
14h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

14h00 Hội trường Thành ủy Thầy Quang Trung (PHT) dự Họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng (Theo Giấy mời số 91 của Đảng ủy khối CQDC Đảng)
19h00 Công viên Lưu Hữu Phước Thầy Phương (HT), cô Cúc (TP. TCHC) dự chương trình nghệ thuật kỷ niệm 77 năm ngày CMT8 thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (theo Thư mời của BTC các ngày lễ, kỷ niệm TPCT)
Năm 01/9 Giờ hành chính   – Thầy Phương (HT) trực lãnh đạo

– Thầy Quân Em (PTP. QTTB) trực tự vệ cơ quan

– Viên chức, giảng viên nghỉ lễ Quốc khánh theo Thông báo số 591/TB-CĐN ngày 24 tháng 8 năm 2022

Sáu 02/9 Giờ hành chính   – Thầy Đức (PHT) trực lãnh đạo

– Thầy Khanh (P. TCHC) trực tự vệ cơ quan

– Viên chức, giảng viên nghỉ lễ Quốc khánh theo Thông báo số 591/TB-CĐN ngày 24 tháng 8 năm 2022

Bảy 03/9        
CN 04/9        

Xem thêm

HỘI THẢO KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT CỦA CÔNG TY TOYOTA NHẬT BẢN

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH MTV đầu tư …