LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 CỦA BGH (Từ 24/8/2020 đến 30/8/2020)

Thứ hai (ngày 24/8):

            – 09h00: Ban giám hiệu hội ý tại phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Họp xét chuyển chính thức viên chức phòng KHTC. TP: Ban giám hiệu, Thanh Điền, Bá Hùng, Quang Trung, Thúy Lan (P. TCHC). Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ ba (ngày 25/8):

            – BGH làm việc tại Trường

 

Thứ tư (ngày 26/8):  

            – BGH làm việc tại Trường

           

Thứ năm (ngày 27/8):

            09h00: Họp Hội đồng tuyển sinh, xét tuyển đợt 2 trung cấp. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Hồng Tho, Quang Trung, Bá Hùng, Ái Nhân, Trọng Nhân, Trọng Hiếu. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

           – 15h00: Tiếp và làm việc với Công ty Hải Phong. TP: HT Vũ Phương, PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Bá Hùng. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

           

Thứ sáu (ngày 28/8):

          – 07h20: Tiếp và làm việc với Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng. TP: PBT Thùy Trang, Ban chấp hành Đảng bộ (Bá Hùng, Thanh Điền, Thanh Nghi, Hồng Tho, Hữu Hậu, Quang Trung, Nguyễn Tuấn). Địa điểm: Phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

           – 09h00: Họp Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020 thông qua kết quả tự đánh giá. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Quốc Trung, Nhật Minh, Ái Nhân, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Trọng Nhân, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Trung Quang, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Trọng Hiếu, Huỳnh Anh, Thanh Nhàn, Tú Uyên, Minh Hải, Minh Ngọc, Như Ý, Minh Mẫn, Tuấn Cường, Lê Minh Nhựt, Mộng Thùy, Thanh Lợi. Địa điểm: Phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO     

            – 13h30: Họp Hội đồng sư phạm. TP: Ban giám hiệu, Trưởng – Phó các Phòng – Khoa – Tổ bộ môn, toàn thể giáo viên, giảng viên trường. Địa điểm: Hội trường khu Nhà xưởng 4 tầng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ bảy (ngày 29/8):   

Chủ nhật (ngày 30/8):

Kiểm tra thêm

Thời khóa biểu Trung cấp Khóa 20

Lưu ý: + Ngày áp dụng: 14/09/2020. + Quy định đồng phục:      – …