LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 CỦA BGH (Từ 17/8/2020 đến 23/8/2020)

Thứ hai (ngày 17/8):

            – 09h00: Ban giám hiệu, Bá Hùng dự họp (theo Thư mời 2292 Sở Nội vụ) tại Phòng Họp số 3 UBND TPCT.

 

Thứ ba (ngày 18/8):

            – BGH làm việc tại Trường

 

Thứ tư (ngày 19/8):  

            – BGH làm việc tại Trường

           

Thứ năm (ngày 20/8):

            08h00: PHT Văn Đức dự Họp (theo Giấy mời 2495 của Sở LĐTBXH) tại Phòng Họp 2 UBND TPCT

            – 09h00: BGH hội ý cùng Trưởng và Phó các Phòng – Khoa – Tổ bộ môn, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên tại Hội trường 1 khu Nhà xưởng tích hợp 2. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ sáu (ngày 21/8):

            – 08h00: PHT Văn Đức dự họp (theo Thư mời 31 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị) tại Hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPCT

            – PHT Thùy Trang làm việc tại Trường

                       

Thứ bảy (ngày 22/8):

            – 08h00: Ban giám hiệu làm việc với Khoa Đại cương. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Hà Minh, Cúc, Hồng Châu và toàn thể giáo viên khoa Đại cương. Địa điểm: Văn phòng Khoa Đại cương. LỊCH THAY THÔNG BÁO

           

Chủ nhật (ngày 23/8):

           

*Ghi chú:      

            – Thanh Nghi dự lớp Bồi dưỡng chính trị hè (theo Công văn 2461 Sở LĐTBXH) tại Trung tâm DVVL TPCT từ ngày 21-22/8/2020

Kiểm tra thêm

Thời khóa biểu Trung cấp Khóa 20

Lưu ý: + Ngày áp dụng: 14/09/2020. + Quy định đồng phục:      – …