LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34/2021 (Từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 22/8/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 16/8     Ban Giám hiệu làm việc tại trường
08h30 Trực tuyến Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

    Các khoa, tổ bộ môn và học sinh, sinh viên nghỉ hè đến hết ngày 18/8/2021 theo Thông báo số 600/TB-CĐN ngày 06/8/2021
Ba 17/8     PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
08h30 Trực tuyến Tập huấn công tác tuyển sinh – HT Vũ Phương, PHT Quang Trung

– Ái Nhân, Minh Trung

– Trưởng (hoặc Phó) các khoa/ tổ bộ môn

– Trọng Hiếu, Trúc Hà, Hiền Tưởng và các giáo viên được khoa/tổ bộ môn phân công hỗ trợ tuyển sinh

18/8     Ban Giám hiệu làm việc tại trường
Năm 19/8     PHT Quang Trung làm việc trực tuyến
Sáng 07h30,

Chiều 13h30

Trực tuyến Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 theo Kế hoạch số 642/KH-CĐN ngày 09/8/2021 – Trưởng và Phó các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

– Toàn thể viên chức trường

16h30 Trực tuyến Họp xét tuyển sinh đợt 2 – Hội đồng tuyển sinh

– Trúc Hà, Hiền Tưởng

Sáu 20/8     PHT Văn Đức, PHT Quang Trung làm việc tại trường
08h30 Trực tuyến HT Vũ Phương dự Hội nghị trực tuyến bàn về công tác tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid kéo dài (theo Công văn số 1800 của Tổng cục GDNN)
Sáng 07h30,

Chiều 13h30

Trực tuyến Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 theo Kế hoạch số 642/KH-CĐN ngày 09/8/2021 – Trưởng và Phó các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

– Toàn thể viên chức trường

Bảy 21/8        
CN 22/8        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36/2021 (Từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 30/8     HT Vũ …