LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33/2022 (Từ ngày 15/8 đến hết ngày 21/8/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 15/8 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc (TP. TCHC)

Ba 16/8 14h00 Phòng Họp TVĐT Họp công tác cán bộ – Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 – 2021
15h00 Phòng Họp TVĐT Họp công tác cán bộ – Ban chấp hành Đảng bộ
17/8 08h00 Hội trường Thành ủy Thầy Quang Trung (PHT) dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-TU ngày 04/4/2012 của Thành ủy (theo Giấy mời số 336 của Thành ủy)
09h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

14h00 Hội trường UBND TPCT Thầy Phương (HT) dự Hội thảo “Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021 và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022 của TPCT” (theo Giấy mời số 584 của UBND TPCT)
Năm 18/8 07h30 Phòng Họp TVĐT Họp công tác cán bộ (bước 1) – Khách mời theo Giấy mời số 555/GM-CĐN ngày 12/8/2022

– Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc (TP. TCHC)

08h00 Họp công tác cán bộ (bước 2) – Khách mời theo Giấy mời số 555/GM-CĐN ngày 12/8/2022

– Ban Chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

09h00 Họp công tác cán bộ (bước 3) – Khách mời theo Giấy mời số 555/GM-CĐN ngày 12/8/2022

– Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc (TP. TCHC)

09h45 Họp công tác cán bộ (bước 4) – Khách mời theo Giấy mời số 555/GM-CĐN ngày 12/8/2022

– Ban Chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn trường

– Trưởng và Phó các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

10h30 Họp công tác cán bộ (bước 5) – Khách mời theo Giấy mời số 555/GM-CĐN ngày 12/8/2022

– Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc (TP. TCHC)

Sáu 19/8     Thầy Đức (PHT), thầy Quang Trung (PHT) làm việc tại Trường
08h30 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng – Thầy Phương (HT)

– Cô Cúc (TP. TCHC)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Cô Bình (TT. LKĐT-QHDN)

19h00 Nhà thi đấu đa năng TPCT Thầy Phương (HT), thầy Quốc Trung (GĐ. TTLK) dự Lễ Khai mạc đại hội Thể dục thể thao TPCT lần thứ IX năm 2022 (theo Thư mời của BCĐ Đại hội TDTT TPCT)
Bảy 20/8        
CN 21/8        

Xem thêm

HỘI THẢO KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT CỦA CÔNG TY TOYOTA NHẬT BẢN

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH MTV đầu tư …