LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32/2022 (Từ ngày 08/8 đến hết ngày 14/8/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 08/8     – Thầy Phương (HT) nghỉ phép năm

– Thầy Quang Trung (PHT) làm việc tại Trường

08h00 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị Thiết bị định kỳ tháng 8 – Viên chức phòng Quản trị Thiết bị
08h00 VP khoa Cơ khí Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 8 – Viên chức khoa Cơ khí
08h30 Phòng CT HSSV Họp chi bộ 7 – Toàn thể đảng viên chi bộ 7
08h30 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 8 – Viên chức khoa Công nghệ thông tin
08h30 VP khoa Xây dựng Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 8 – Viên chức khoa Xây dựng
09h30 VP khoa Cơ khí Họp chi bộ 3 – Thầy Đức (PHT)

– Toàn thể đảng viên chi bộ 3

14h00 VP khoa Động lực Họp khoa Động lực định kỳ tháng 8 – Viên chức khoa Động lực
14h30 Phòng Họp khu H2 Họp chi bộ 6 – Toàn thể đảng viên chi bộ 6
15h00 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 – Toàn thể đảng viên chi bộ 5
Ba 09/8     Thầy Phương (HT) nghỉ phép năm
07h00 VP khoa Điện tử Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 8 – Viên chức khoa Điện tử
08h00 VP khoa CNTT Họp chi bộ 4 – Toàn thể đảng viên chi bộ 4
08h00 Phòng KĐ – ĐBCL Họp phòng Kiểm định – Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 8 – Viên chức phòng Kiểm định – Đảm bảo chất lượng
08h30 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ tháng 8 – Viên chức phòng Công tác HSSV
08h30 VP TBM Điện lạnh Họp Tổ bộ môn Điện lạnh định kỳ tháng 8 – Viên chức Tổ bộ môn Điện lạnh
08h30 VP khoa Đại cương Họp khoa Đại cương định kỳ tháng 8 – Viên chức khoa Đại cương
09h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 2 – Thầy Quang Trung (PHT)

– Toàn thể đảng viên chi bộ 2

09h00 VP Trung tâm LKĐT – QHDN Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp định kỳ tháng 8 – Viên chức Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp
14h00 Phòng Họp 2 Họp giải quyết về kiểm kê tài sản – Thầy Đức (PHT)

– Thầy Quân Em (PTP. QTTB), thầy Nghĩa (PTP. CT HSSV), thầy Nhất (PTP. TCHC)

– Thầy Phương Khanh (P. TCHC), thầy Cường (P. QTTB), cô Linh (P. KHTC), thầy Hà Minh (K. SP GDNN)

15h00 Phòng KHTC Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 8 – Viên chức phòng Kế hoạch – Tài chính
10/8 08h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc (TP. TCHC)

09h00 Phòng NCKH-HTQT Họp phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế định kỳ tháng 8 – Viên chức phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
09h30 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

14h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 1 – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên chi bộ 1

Năm 11/8     BGH làm việc tại Trường
08h30 Phòng Truyền thống Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 8 – Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính
Sáu 12/8     Thầy Phương (HT) làm việc tại Trường
Cả ngày Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ Thầy Quang Trung (PHT), thầy Nghĩa (PTP. CT HSSV), thầy Huỳnh Anh (PBT Đoàn trường) dự Lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học (theo Công văn số 1464 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)
08h30 Phòng Họp 2 Họp bộ phận dự án – Thầy Đức (PHT)

– Thầy Hậu (TK. ĐT), thầy Tiến (TK. Điện), thầy Điền (TK. CK), thầy Phúc (TK. CNTT)

– Thầy Giang (PTK. CK), thầy Bình (PTP. KHTC), thầy Nghĩa (PTP. CT HSSV)

– Cô Tuyền (T. TBM ĐL)

– Thầy Hùng, (P. TCHC), thầy Hiếu (P. QTTB), cô Phương (TBM ĐL), thầy Khoa (K. Điện), thầy Nhàn (K. ĐT)

Bảy 13/8 Cả ngày Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ Thầy Quang Trung (PHT), thầy Nghĩa (PTP. CT HSSV), thầy Huỳnh Anh (PBT Đoàn trường) dự Lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học (theo Công văn số 1464 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)
CN 14/8        

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

Thông báo tuyển sinh liên kết đào tạo hệ Cao đẳng và Trung cấp giữa …