LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 CỦA BGH (Từ 27/7/2020 đến 02/8/2020)

Thứ hai (ngày 27/7):

            – 09h00: HT Trọng Sơn, PHT Thùy Trang hội ý cùng Trưởng phòng Đào tạo, các Trưởng (hoặc Phó) các Khoa – Tổ bộ môn tại Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức. TP: Ban giám hiệu, Bá Hùng, Thanh Điền, Thanh Nghi, Hữu Hậu, Quốc Trung, Trọng Hiếu, Thúy Lan (TCHC). Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ ba (ngày 28/7):

            – 14h00: HT Trọng Sơn dự họp (theo Thư mời số 2014 của Sở Nội vụ) tại phòng Họp số 1 – Sở Nội vụ TPCT

            – PHT Văn Đức, PHT Thùy Trang làm việc tại Trường

 

Thứ tư (ngày 29/7):  

            – 08h00: Họp Hội đồng trường (mở rộng). TP: Ban giám hiệu, Bá Hùng, Thanh Điền, Quang Trung, Hồng Tho, Thanh Nghi, Hoàng Phúc, Hữu Hậu, Nguyễn Tuấn, Bỉnh Tiến, Thành Phương, Ngô Thanh, Hữu Nghĩa,. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 14h00: PHT Văn Đức dự họp (theo Thư mời số 2013 của Sở Nội Vụ) tại phòng Họp số 1 – Sở Nội vụ TPCT

 

Thứ năm (ngày 30/7):

            – Ban giám hiệu làm việc tại Trường

 

Thứ sáu (ngày 31/7):

            – 09h30: Họp Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Quốc Trung, Nhật Minh, Ái Nhân, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Trọng Nhân, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Trung Quang, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Trọng Hiếu, Huỳnh Anh, Thanh Nhàn, Tú Uyên, Minh Hải, Minh Ngọc, Như Ý, Minh Mẫn, Tuấn Cường, Lê Minh Nhựt, Mộng Thùy, Thanh Lợi. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 14h30: HT Trọng Sơn, PHT Văn Đức hội ý cùng Nhật Minh, Chí Thiện tại phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Thứ bảy (ngày 01/8):

            – 08h00: Ban giám hiệu làm việc với Khoa Đại cương. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Hà Minh, Cúc, Hồng Châu và toàn thể giáo viên khoa Đại cương. Địa điểm: Văn phòng Khoa Đại cương. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 08h30: Họp Giáo viên chủ nhiệm định kỳ tháng 7 (lần 2). TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Ái Nhân, Trưởng (hoặc Phó) các Khoa – Tổ bộ môn, toàn thể GVCN các khóa. Địa điểm: Phòng 314. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Chủ nhật (ngày 02/8):

Kiểm tra thêm

Lịch thi học kì II – Năm học 2019 – 2020

Xem tại đây